GGD RAPPORTEN

Hier vindt u als (aanstaande) ouder alle documenten betreft de GGD.

De GGD is op 1 september 2016 op de Villa komen kijken of wij aan alle voorwaarden voldoen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hieronder vindt u het document

GGD-rapport september 2016

De GGD is op 19 januari 2016 op de Villa komen kijken hoe wij VVE in de praktijk toepassen.
Hieronder vindt u het document:

GGD-rapport VVE januari 2016

De GGD is op 12 juli 2016 opnieuw bij de Villa komen kijken hoe wij VVE in de praktijk toepassen en of alle leidsters VVE gecertificeerd zijn.
Hieronder vindt u het document:

 

De GGD heeft op 20 juli 2017 een bezoek gebracht aan de Villa om te controleren of wij aan alle eisen voldoen die de Wet Kinderopvang aan ons stelt.

GGD-rapport juli 2017 

De GGD heeft op 14 juni 2018 Villa Kakelbont bezocht voor de jaarlijkse inspectie. Tijdens dit bezoek is er weer gekeken of wij voldoen aan de eisen volgens de nieuwe Wet IKK en Kinderopvang.

GGD-rapport juni 2018

Op donderdag 21 maart 2019 heeft de GGD de Villa weer bezocht voor de jaarlijkse inspectie. Wij voldoen weer aan alle eisen volgens de wet Kinderopvang. Het rapport kunt u door op de link te klikken lezen.

GGD-rapport maart 2019