De overheid is op 14 september 2020 gestart met een campagne om ouders erop te attenderen dat zij wijzigingen in hun situatie tijdig doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen in verband met de kinderopvangtoeslag.

Wilt u graag het persbericht met hierin de uitleg waarom deze campagne is gestart en welke gegeven u door moet geven en hoe u dit kunt doen, lees dan hier het persbericht.