Zoals u wellicht al hebt gezien en gelezen, wordt het terrein waar het kunststuk staat richting Drunen ingericht als waterberging.

Hierdoor zou het water bij extreme regenbuien beter verwerkt kunnen worden.

Om de waterberging te kunnen gebruiken dient deze gekoppeld te worden aan de waterloop welke evenwijdig aan de Spoorlaan loopt, aan de zijde van het industrieterrein.

Om deze betonnen koker te realiseren, dient de Spoorlaan tijdelijk (deels) afgesloten te worden.

In overleg met de gemeente Heusden en waterschap Aa en Maas is het volgende bepaald:

- Verkeer vanuit Drunen richting Nieuwkuijk/A59 wordt omgeleid via het industrieterrein over de Simon Stevinweg en de Christiaan Huygensweg.

- Verkeer vanuit Nieuwkuijk/A59 richting Drunen wordt over een tijdelijke, geasfalteerde bypass langs de bouwput geleid.

- Voor fiets- en wandelverkeer wordt een aparte bypass gecreëerd (in twee richtingen) langs de bouwput

De werkzaamheden staan ingepland vanaf dinsdag 10 maart 10:00 uur t/m dinsdag 31 maart 16:00uur.

De grote rotonde bij “het Ei” is wel toegankelijk.

Er wordt natuurlijk getracht de overlast voor u tot een minimum te beperken.