Tijdelijke stop VVE

Sinds 2015 bieden wij aan alle kinderen binnen Villa Kakelbont VVE aan (Vroege en Voorschoolse Educatie). Om dit op de juiste manier aan te kunnen bieden, hebben de pedagogisch medewerkers binnen Villa Kakelbont een training gevolgd. Ons team breidt zich uit waardoor onze aandacht momenteel vooral uitgaat naar het begeleiden van de nieuwe medewerksters en het leggen van een nieuwe sterke basis. Alleen dan kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen.

In veel van onze documenten en ook binnen deze website wordt VVE genoemd en uitgelegd. Omdat we tijdelijk stoppen met het aanbieden van VVE, is deze tekst nu niet van toepassing. Op het moment dat we VVE weer op zullen starten, zullen ook deze teksten weer van toepassing zijn.

Hoewel wij VVE loslaten en de daarbij behorende methode (Piramide), blijft het themagericht werken, zoals dit ook binnen Piramide en alle andere methodes van VVE wordt gebruikt, overeind. Bij het themagericht werken, wordt een onderwerp gekozen, maar de invulling van het thema kan iedere week of zelfs dag anders zijn. Bijvoorbeeld het thema zomer. De ene week of dag kan het gaan over de kleding die je draagt in de zomer, de andere week kan het gaan over wat je kunt doen als je op vakantie bent of aan het strand.

Wij vinden het daarbij belangrijk dat er iedere dag het volgende aan bod komt:

  • Muziek (dansen en/of zingen)
  • Voorlezen
  • Naar buiten gaan, is een belangrijk onderdeel van de dag. Even alle energie kwijtraken en even lekker springen. Hierbij zal het niet alleen vrij spel zijn, maar is er ook ruimte om gerichte activiteiten aan te bieden. 
  • Een creatieve activiteit. Dit hoeft niet per definitie een productief knutselwerkje te zijn, maar kan ook een groepsactiviteit zijn, wat als resultaat een gezamenlijk knutselwerk geeft. Denk bijvoorbeeld aan een collage maken van gevonden takjes en blaadjes.