VVE in het dagritme

Binnen kinderdagverblijf Villa Kakelbont zijn drie groepen te onderscheiden, namelijk Nielson, Pippi/Witje en Langkous. De groepen Nielson en Pippi/Witje zijn horizontaal opgebouwd, de nieuwe groep is verticaal opgebouwd. Hieronder een uiteenzetting van de VVE momenten gedurende dag.

nielson 

Binnen babygroep Nielson laten wij de allerkleinsten al kennis maken met VVE. De dreumesen doen leuk mee! Er zijn verschillende momenten op de dag te onderscheiden:

VVE activiteit 1 (7:45 – 9:15): lezen van een boekje, het zingen van liedjes.  
 
VVE activiteit 2 VVE koffer (10.00 – 11:00 uur) De activiteit zoals hierboven beschreven wordt nog eens herhaald, omdat herhaling belangrijk is voor kinderen. Ook de kindjes die naar bed zijn gegaan, zijn nu wakker om deze activiteit mee te maken. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om te knutselen met de kinderen in deze tijd rondom het thema waar we aan werken binnen het kinderdagverblijf. Denk hierbij aan het verven van een want in het thema winter. Er wordt zo reëel mogelijk gewerkt, dat de kinderen begrijpen wat ze verven en passend binnen de ontwikkelingsleeftijd van de kleintjes.
 
VVE activiteit  3 (13:00 en 14:00)  Verhaaltje voorlezen, een spelletje binnen het thema, liedjes zingen of een andere activiteit binnen het thema.

Pippi & witje 
VVE activiteit 1 Inleiding thema (9.00 – 9.45 uur).  Als alle kinderen binnen zijn, wordt een VVE activiteit uitgevoerd. Dit is altijd gekoppeld aan een thema. De ene keer wordt een boekje gelezen over de winter, de andere keer wordt met poppetjes een familie nagespeeld. Een thema wordt van tevoren uitgewerkt door de leidsters zelf, zij voeren de activiteiten uit zoals is uitgewerkt. Ieder thema wordt aan het einde geëvalueerd en verbeterpunten worden meegenomen naar volgend jaar.

VVE activiteit 2 Knutselen (10.45 – 11.45 uur) Op dit tijdstip wordt er geknutseld rondom het thema. Er wordt bij de leeftijd van de kinderen aangesloten, de jongste peuters verven bijvoorbeeld en de oudere peuters zullen knippen en plakken.  Daarnaast is er binnen deze tijd ruimte voor vrij spel. De kinderen spelen in speciale hoeken die zijn ingericht voor het thema. Ze kunnen zich verkleden met mutsen en sjaals bij het thema winter, en bij het thema verkeer staat er een auto in de groep. Buiten kan er gefietst worden over een door de medewerkers gecreëerd parcours. Zo brengen ze hun kennis van de ochtend in de praktijk.

VVE activiteit 3 Boekje lezen (13:00- 14:00 uur) Op dit tijdstip wordt er voor de kinderen op een interactieve manier voorgelezen. De kinderen leren het boekje goed kennen en aan het einde van een thema kunnen ze het boekje vaak naspelen. 

VVE activiteit 4 Vrij spel. De kinderen spelen in speciale hoeken die zijn ingericht voor het thema. Ze kunnen zich verkleden met mutsen en sjaals bij het thema winter, en bij het thema verkeer staat er een auto in de groep en mogen ze een fiets van thuis meenemen. Zo brengen ze hun kennis van de ochtend in de praktijk.

VVE activiteit 5 Buiten spelen (16.00 – 17.00 uur) De kinderen mogen aan het einde van de dag buiten spelen. Dit is goed voor hun motorische ontwikkeling. Wij nemen hierin het thema telkens mee. Denk aan een pietendiploma (klimmen, balanceren, gooien) bij het Sinterklaas thema. Bij het thema Zomer zorgen wij voor verfrissing buiten in de vorm van sproeiers en waterbakken. Mocht het slecht weer zijn, dan kan er uitgeweken worden naar onze binnenspeelruimte/ atelier.

Langkous 

Lankous is verticaal opgebouwd, waardoor er verschillende activiteiten moeten plaatsvinden. Voor de kinderen onder 2 jaar worden activiteiten aangeboden zoals bij Nielson, voor de kinderen van 2-4 jaar worden activiteiten zoals bij Pippi&Witje aangeboden. De planning van het thema wordt ook in de Flex doorgevoerd. Zo weet de leidster wat de kinderen bij Nielson en Pippi&Witje doen. De pedagogisch medewerkster gebruikt hiervoor hetzelfde materiaal en zal zo dezelfde activiteiten ondernemen. Zo zit het aanbod van de Villa op een lijn.