Ruildagen en extra dagen

Het kan wel eens gebeuren dat u de vaste dag dat uw zoon of dochter de Villa bezoekt niet wil, kan of hoeft te gebruiken, maar juist wel op een andere dag die anders is dan uw gebruikelijke Villadag. Of u heeft een extra dag opvang nodig. U heeft dan de mogelijkheid om deze dag te ruilen. Hoe wij omgaan met deze dag(en), kunt u hier lezen.