Contact met ouders

Voor iedere ouder is het belangrijk, dat het kinderdagverblijf een veilige en vertrouwde plek wordt voor het kind. Het is per slot van rekening niet niks om een deel van de opvoeding aan anderen over te dragen. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat er een goede en open manier van communiceren is tussen u en de pedagogisch medewerksters. 

Het doel van de oudercontacten is ook om een vertrouwensband en een goede samenwerking op te bouwen en ervoor te zorgen dat de twee opvoedomgevingen, thuis en het kinderverblijf, goed op elkaar zijn afgestemd. Dat vereist een goede afstemming tussen de pedagogisch medewerker en de ouders. We leren de kinderen goed kennen en wisselen ervaringen en aanpak uit. Bijvoorbeeld over de rituelen van thuis bij het slapen gaan of het eet-schema. Deze afstemming komt ten goede aan een gezonde ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Ook binnen ons kinderdagverblijf schenken wij veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Door open communicatie kunnen wij een goede werksfeer bewerkstelligen. De basis voor een goede samenwerking met ouders is eveneens een duidelijke en eerlijke communicatie. De lijnen binnen ons kinderdagverblijf zijn kort en wij streven naar toegankelijkheid zijn voor ouders. Het voordeel van een kleinere organisatie.

Er zijn verschillende manieren waarop onze medewerkers met u als ouders contact houden. De verschillende momenten beschrijven we onder de verschillende kopjes uitgebreider.