Mondelinge overdracht tijdens het brengen en halen

Voor het actuele breng- en haalbeleid klikt u hier. 

Tijdens de breng- en haalmomenten wisselen wij samen met de ouders informatie uit.  Op dit drukke tijdstip is het meestal vluchtig en informeel, maar vaak voldoende om de vinger aan de pols te houden over het reilen en zeilen bij ons en bij u thuis. Wij horen graag van u wat van belang is om een kind beter te begrijpen om het zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld hoe het weekeind of de vakantie is verlopen en of er bijzonderheden zijn.
Op onze beurt informeren wij u bij het ophalen van uw kind hoe de dag binnen het kinderverblijf globaal is verlopen. 
Wij vragen u echter niet té lang te blijven, omdat er dan vaak onrust ontstaat bij de kinderen. Daarnaast willen pedagogisch medewerksters graag op schema blijven binnen het dagritme. Zijn er zaken die meer uitleg nodig hebben, maak dan gebruik van het ouderportaal. Hier kunt u uitgebreid beschrijven wat er speelt. Onze medewerksters zullen hierop reageren, zeker als hetgeen wordt beschreven om een reactie vraagt. 

Om alles rustig te laten verlopen, vragen wij u als ouder eerst de jasjes op te hangen. Het is prettig als u eerst uw oudere kind weg brengt naar Pippi en Witje (indien van toepassing) en daarna pas uw baby'tje/kindje naar groep Nielson.

Indien u zoon en/of dochter bij Langkous speelt, vragen wij in de entree van deze groep eerst de jasjes uit te doen en op te hangen voordat u naar boven gaat.  

Bijzonderheden van de dag en leuke gebeurtenissen worden via het ouderportaal aan u overgedragen. 

Wij vragen u dan ook om aan het einde van de dag niet té lang binnen de groep te blijven voor uw kind. Als u aangeeft en tegen uw kind(eren) zegt, “we gaan naar huis”! Gelieve uw eigen opdracht dan ook op te volgen.

Als u uw kind(eren) niet zelf kunt komen halen, vernemen wij dit graag vooraf van u. Uit veiligheidsoverwegingen geven wij kinderen niet zonder uw toestemming mee aan een derde.