Kindermishandeling en Grensoverschrijdend gedrag

De scheidingslijn tussen wat normaal gedrag is en wat soms te ver gaat is dun. Om hier zo helder en duidelijk mogelijk in te zijn als organisatie hebben wij hiertoe een protocol ontwikkeld. De richtlijnen van de overheid en vanuit de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn hierin meegenomen.

Kijkt u gerust eens in ons uitgebreide protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.

Er is tevens een apart protocol gericht op grensoverschrijdend gedrag. Hierin wordt onze handelingswijze apart vermeld.