Pedagogisch medewerksters

De kwaliteit van onze dienstverlening en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van onze pedagogische medewerksters (voorheen groepsleidster). Een deskundig en professioneel team met pedagogische scholing is onontbeerlijk.

Wij werken altijd met gediplomeerde krachten in vaste dienst. Wij vinden het erg belangrijk dat de pedagogische medewerksters op vaste dagen op dezelfde groepen werkzaam zijn, zodat de kinderen vertrouwen krijgen en zich thuis voelen. Afwezigheid van een pedagogisch medewerkster door ziekte of verlof wordt binnen ons team opgevangen. Pedagogisch medewerksters hebben de verantwoordelijke taak om onze uitgangspunten te waarborgen.

Binnen ons kinderdagverblijf staat een goede werksfeer voorop. Pedagogisch medewerksters dienen elkaar en ons beleid aan te voelen. Daarnaast vinden we het prettiger om alleen met vrouwelijke pedagogisch medewerksters te werken binnen ons kinderdagverblijf.

Stagiaires

Ons kinderdagverblijf is een erkend leerbedrijf, opgenomen in het register van SBB (voorheen Calibris en OVDB) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs. Onze gediplomeerde pedagogische medewerksters kunnen dus bijgestaan worden door stagiaires. Wij zijn bereid om stagiaires op te leiden, zodat zij de kans krijgen om in de praktijk te kunnen ervaren wat kinderopvang inhoudt. Door de aanwezigheid van stagiaires kunnen wij extra aandacht geven aan de kinderen.