Criteria

Voor het kinderdagverblijf gelden de onderstaande criteria:

Plaatsing

 • De minimale leeftijd voor plaatsing bedraagt 6 weken.
 • Op de vierde verjaardag van het kind stopt de kinderopvang en loopt het contract automatisch af.
 • Een kindplaats aanvragen kan zodra men een kind verwacht of heeft.
 • Het plaatsen kan ingaan op ieder gewenste dag van de maand.
 • Bij voortijdige beëindiging van dagdelen geldt een wederzijdse schriftelijk opzegtermijn van een maand.
 • Opzeggen kan alleen per 1e of 15e van de maand.
 • Bij opzegging van een contract alvorens uw kindje geplaatst is, dient 1 maandvergoeding te worden voldaan (zie daarvoor de alg. voorwaarden).
 • Er is een minimum afname van één dag per week.
 • Incidenteel kunt u gebruik maken van een extra dagdeel mits de grootte van de groep en het aantal pedagogisch medewerksters op de groep dit toelaat.

Voorrangsregels

Wij verlenen voorrang aan:

 • Reeds geplaatste kinderen die van dagdeel willen wisselen of willen uitbreiden. De ouders dienen deze uitbreiding dan wel schriftelijk en op datum in te dienen.
 • Broertjes en zusjes van al geplaatste kinderen. De ouders wordt wel verzocht een aanmeldingsformulier in te vullen.
 • Ouders die geen voorkeur hebben voor de dagdelen kunnen sneller geplaatst worden.