Dagritme Nielson (baby- dreumesgroep) + jongste kinderen Langkous

06:45 - 07:45 uur  Brengen vroege uur kinderen.
07:45 - 09.00 uur  Brengmoment/ontwikkelingsstimulering.
09:00 - 09:15 uur  Liedjes zingen/ tafelactiviteit en fruithapjes jongste kinderen geven.
09.15 - 09:30 uur  Fruit eten en sap drinken jongste kinderen, daarna klaarmaken om te gaan slapen.
                              De kinderen worden vervolgens naar bed gebracht.
09:30 - 09:45 uur  Fruit eten en sap drinken oudste kinderen.
09:45 - 10:00 uur  Slapen jongste kinderen, spullen fruitmoment opruimen en verschonen                                                          oudste kinderen.
10:00 - 10:45 uur  Slapen jongste kinderen, activiteit oudere kinderen.
10:45 - 11:00 uur  Jongste kinderen uit bed halen en verschonen en vrij spel                                                                                oudere kinderen (buiten of binnen).
11:00 - 11:30 uur  Fles geven baby’s en vrij spel oudere kinderen (buiten of binnen).
11:30 - 12:00 uur  Brood eten en melk drinken.
12:00 - 12:15 uur  Spullen brood eten opruimen, vrij spel binnen en fles geven aan                                                                      de kinderen die dit krijgen
12:15 - 12:30 uur  Oudste kinderen verschonen en klaarmaken om te gaan slapen en de                                                          oudste kinderen naar bed brengen.
12:45 - 13:00 uur  Ophaalmoment ochtendkinderen.
13:00 - 13:15 uur Brengmoment middagkinderen.
12:30 - 13:45 uur  Slapen oudste kinderen en vrij spel (binnen of buiten) jongste kinderen.
13:45 - 14:00 uur  Slapen oudste kinderen en verhaaltje/ activiteit jongste kinderen.
14:00 - 14:15 uur  Soepstengel/rijstwafel/cracker eten en sap drinken jongste kinderen.
14:15 - 14:30 uur  Jongste kinderen verschonen en klaarmaken om te gaan slapen                                                                    en naar bed brengen
14:30 - 15:00 uur Slapen jongste kinderen, oudste kinderen uit bed halen en verschonen
15:00 - 15:30 uur  Fles geven baby’s en verhaaltje/ activiteit/ vrij spel binnen oudste kinderen.
15:30 - 16:00 uur  Soepstengel/rijstwafel/cracker eten en sap drinken oudste kinderen.
16:00 - 16:30 uur Groentehapjes jongste kinderen geven, spullen eten en drinken opruimen en                                               eventueel laatste verschoonronde.
16:00 - 17:00 uur  Vrij spel (buiten of binnen), vanaf 16:30 uur ophaalmoment.
17:00 - 18:15 uur  Ophaalmoment/ontwikkelingsstimulering.

DAGRITME PIPPI/WITJE (DREUMES- PEUTERGROEP) + OUDSTE KINDEREN LANGKOUS

06:45 - 07:45 uur Brengen vroege uur kinderen.
07:45 - 09.00 uur Brengmoment/ontwikkelingsstimulering
09:00 – 10:00 uur Welkom, namen, dagritme bespreken, fruit eten. Bedenken verhaal van de dag,                                         met de kinderen. PM’er doet eerste aanzet.
10:00 – 10:30 uur Spullen fruitmoment opruimen en verschonen/ naar de wc gaan oudste kinderen.                                      Kinderen lezen een boekje met elkaar.
10:30 - 11:30 uur Activiteit/ knutselen/ ontwikkelingsstimulering.
11:30 – 12:30 uur Vrij spel (buiten of binnen)
11:45 - 12:15 uur Lunch, tafelgesprek, bespreken met de kinderen hoe de ochtend is verlopen,                                                samenvatten wat er is gedaan.  De middag wordt doorgenomen.                                                                  De kinderen zijn leidend in het gesprek.
12:15 - 12:45 uur Vrij en rustig spel voor de kinderen die wakker blijven. De kinderen die naar huis gaan                                  of gaan slapen worden als eerste verzorgd.
12:45 - 13:00 uur Kinderen naar bed brengen en ophaalmoment ochtendkinderen.
13:00 - 13:15 uur Brengmoment middagkinderen
13:15 - 14:45 uur Jongste kinderen slapen en activiteit/ knutselen/ ontwikkelingsstimulering/ vrij spel                                        (binnen of buiten) oudste kinderen.
15:00 - 15:30 uur Kinderen worden uit bed gehaald, alle kinderen krijgen een tussendoortje.                                                    Tijdens dit tafelmoment wordt met de kinderen de laatste activiteit van de dag bedacht. PM’ers hebben hier een sturende functie in
15:30 – 17:00 uur Laatste activiteit van de dag. Dit kan in gesplitste groepen, maar ook gezamenlijk,                                      binnen of buiten.
16:40 – 18:15 uur Vrij spel, laatste schoonmaakrondje en eventueel laatste verschoonronde,                                                    vanaf 16:30 uur ophaalmoment.