Dagritme Nielson (baby- dreumesgroep) + jongste kinderen Langkous

06:45 - 07:45 uur  Brengen vroege uur kinderen
07:45 - 09.00 uur  Brengmoment/ontwikkelingsstimulering (VVE)
09:00 - 09:15 uur  Liedjes zingen/ tafelactiviteit (VVE) en fruithapjes jongste kinderen geven
09.15 - 09:30 uur  Fruit eten en sap drinken jongste kinderen, daarna klaarmaken om te gaan slapen en op bed leggen
09:30 - 09:45 uur  Fruit eten en sap drinken oudste kinderen
09:45 - 10:00 uur  Slapen jongste kinderen, spullen fruitmoment opruimen en verschonen oudste kinderen
10:00 - 10:45 uur  Slapen jongste kinderen, activiteit oudere kinderen (VVE)
10:45 - 11:00 uur  Jongste kinderen uit bed halen en verschonen en vrij spel oudere kinderen (buiten of binnen, eventueel met VVE)
11:00 - 11:30 uur  Fles geven baby’s en vrij spel oudere kinderen (buiten of binnen, eventueel met VVE)
11:30 - 12:00 uur  Brood eten en melk drinken
12:00 - 12:15 uur  Spullen brood eten opruimen, vrij spel binnen (eventueel met VVE) en fles geven
12:15 - 12:30 uur  Oudste kinderen verschonen en klaarmaken om te gaan slapen en de oudste kinderen op bed leggen
12:45 - 13:00 uur  Ophaalmoment ochtendkinderen
13:00 - 13:15 uur  Brengmoment middagkinderen
12:30 - 13:45 uur  Slapen oudste kinderen en vrij spel (binnen of buiten, eventueel met VVE) jongste kinderen
13:45 - 14:00 uur  Slapen oudste kinderen en verhaaltje/ activiteit jongste kinderen (VVE)
14:00 - 14:15 uur  Soepstengel/rijstwafel/cracker eten en sap drinken jongste kinderen
14:15 - 14:30 uur  Jongste kinderen verschonen en klaarmaken om te gaan slapen en op bed leggen
14:30 - 15:00 uur  Slapen jongste kinderen, oudste kinderen uit bed halen en verschonen
15:00 - 15:30 uur  Fles geven baby’s en verhaaltje/ activiteit/ vrij spel binnen oudste kinderen (VVE)
15:30 - 16:00 uur  Soepstengel/rijstwafel/cracker eten en sap drinken oudste kinderen
16:00 - 16:30 uur  Groentehapjes jongste kinderen geven, spullen eten en drinken opruimen en eventueel laatste verschoonronde
16:00 - 17:00 uur  Vrij spel (buiten of binnen, eventueel met VVE), vanaf 16:30 uur ophaalmoment
17:00 - 18:15 uur  Ophaalmoment/ontwikkelingsstimulering (VVE)


Dagritme Pippi/Witje (dreumes- peutergroep) + oudste kinderen Langkous

06:45 - 07:45 uur  Brengen vroege uur kinderen
07:45 - 09.00 uur  Brengmoment/ontwikkelingsstimulering (VVE)
09:00 – 10:00 uur  Welkom, namen, dagritme bespreken, fruit eten. Bedenken verhaal van de dag, met de kinderen. PM’er doet                                     eerste aanzet
10:00 – 10:30 uur  Spullen fruitmoment opruimen en verschonen/ naar de wc gaan oudste kinderen. Kinderen lezen een boekje                                       met elkaar
10:30 - 11:30 uur  Activiteit/ knutselen/ ontwikkelingsstimulering (VVE)
11:30 – 12:30 uur  Vrij spel (buiten of binnen, eventueel met VVE)
11:45 - 12:15 uur  Lunch, tafelgesprek, bespreken met de kinderen hoe de ochtend is verlopen, samenvatten wat er is gedaan. De                                 middag wordt doorgenomen. De kinderen zijn leidend in het gesprek.
12:15 - 12:45 uur  Vrij en rustig spel voor de kinderen die wakker blijven. De kinderen die naar huis gaan of gaan slapen worden als                                  eerste verzorgd.
12:45 - 13:00 uur  Kinderen op bed leggen en ophaalmoment ochtendkinderen
13:00 - 13:15 uur  Brengmoment middagkinderen
13:15 - 14:45 uur  Jongste kinderen slapen en activiteit/ knutselen/ ontwikkelingsstimulering/ vrij spel (binnen of buiten) oudste                                          kinderen (VVE)
15:00 - 15:30 uur  Kinderen worden uit bed gehaald, alle kinderen krijgen een tussendoortje. Tijdens dit tafelmoment wordt met de                                  kinderen de laatste activiteit van de dag bedacht. PM’ers hebben hier een sturende functie in.
15:30 – 17:00 uur  Laatste activiteit van de dag. Dit kan in gesplitste groepen, maar ook gezamenlijk, binnen of
16:40 – 18:15 uur  Vrij spel, laatste schoonmaakrondje en eventueel laatste verschoonronde, vanaf 16:30 uur ophaalmoment.                                           Kinderen met indicatie worden om 17:00 uur opgehaald