Dagritme Pippi & Witje (dreumes-peutergroep) & oudste kinderen Langkous

06:45 - 07:45 uur  Brengen vroege uur kinderen.
07:45 - 09.00 uur  Brengmoment/ontwikkelingsstimulering
09:00 – 10:00 uur  Welkom, namen, dagritme bespreken, fruit eten. Bedenken verhaal van de dag met de kinderen. PM’er doet eerste aanzet.      
                                                                        
10:00 – 10:30 uur  Spullen fruitmoment opruimen en verschonen/ naar de wc gaan oudste kinderen. Kinderen lezen een boekje met elkaar
 
10:30 - 11:30 uur  Activiteit/ knutselen/ ontwikkelingsstimulering.
11:30 – 12:30 uur  Vrij spel (buiten of binnen)
11:45 - 12:15 uur  Lunch, tafelgesprek, bespreken met de kinderen hoe de ochtend is verlopen, samenvatten wat er is gedaan.  De middag wordt doorgenomen.  De kinderen zijn leidend in het gesprek.
 
12:15 - 12:45 uur  Vrij en rustig spel voor de kinderen die wakker blijven. De kinderen die naar huis gaan of gaan slapen worden als eerste verzorgd.
 
12:45 - 13:00 uur  Kinderen naar bed brengen en ophaalmoment kinderen die alleen in de ochtend bij de Villa zijn.
 
13:00 - 13:15 uur  Brengmoment kinderen die in de middag komen spelen.
13:15 - 14:45 uur Jongste kinderen slapen en activiteit/ knutselen/ ontwikkelingsstimulering/ vrij spel (binnen of buiten) oudste kinderen.
 
15:00 - 15:30 uur  Kinderen worden uit bed gehaald, alle kinderen krijgen een tussendoortje. Tijdens dit tafelmoment wordt met de kinderen de laatste activiteit van de dag bedacht. PM’ers hebben hier een sturende functie in
 
              
15:30 – 17:00 uur  Laatste activiteit van de dag. Dit kan in gesplitste groepen, maar ook gezamenlijk, binnen of buiten.
 
16:40 – 18:15 uur  Vrij spel, laatste schoonmaakrondje en eventueel laatste verschoonronde, vanaf 16:30 uur ophaalmoment.
 
   
   

Dagritme Nielson (baby- dreumesgroep) & jongste kinderen Langkous

   
06:45 - 07:45 uur   Brengen vroege uur kinderen.
07:45 - 09.00 uur   Brengmoment/ontwikkelingsstimulering.
09:00 - 09:15 uur   Liedjes zingen/ tafelactiviteit en fruithapjes jongste kinderen geven.
09.15 - 09:30 uur   Fruit eten en sap drinken jongste kinderen, daarna klaarmaken om te gaan  slapen.
                                 De kinderen worden vervolgens naar bed gebracht.
09:30 - 09:45 uur   Fruit eten en sap drinken oudste kinderen.
09:45 - 10:00 uur   Slapen jongste kinderen, spullen fruitmoment opruimen en verschonen oudste kinderen.
10:00 - 10:45 uur   Slapen jongste kinderen, activiteit oudere kinderen.
10:45 - 11:00 uur   Jongste kinderen uit bed halen en verschonen en vrij spel oudere kinderen (buiten of binnen).
11:00 - 11:30 uur   Fles geven baby’s en vrij spel oudere kinderen (buiten of binnen).
11:30 - 12:00 uur   Brood eten en melk drinken.
12:00 - 12:15 uur   Spullen brood eten opruimen, vrij spel binnen en fles geven aan de kinderen die dit krijgen
12:15 - 12:30 uur   Oudste kinderen verschonen en klaarmaken om te gaan slapen en de oudste kinderen naar bed brengen.
12:45 - 13:00 uur   Ophaalmoment kinderen die een halve dag blijven.
13:00 - 13:15 uur  Brengmoment kinderen die in de middag spelen.
12:30 - 13:45 uur   Slapen oudste kinderen en vrij spel (binnen of buiten) jongste kinderen.
13:45 - 14:00 uur   Slapen oudste kinderen en verhaaltje/ activiteit jongste kinderen.
14:00 - 14:15 uur   Soepstengel/rijstwafel/cracker eten en sap drinken jongste kinderen.
14:15 - 14:30 uur   Jongste kinderen verschonen en klaarmaken om te gaan slapen en naar bed brengen
14:30 - 15:00 uur  Slapen jongste kinderen, oudste kinderen uit bed halen en verschonen
15:00 - 15:30 uur   Fles geven baby’s en verhaaltje/ activiteit/ vrij spel binnen oudste kinderen.
15:30 - 16:00 uur   Soepstengel/rijstwafel/cracker eten en sap drinken oudste kinderen.
16:00 - 16:30 uur  Groentehapjes jongste kinderen geven, spullen eten en drinken opruimen en eventueel laatste verschoonronde. 
16:00 - 17:00 uur   Vrij spel (buiten of binnen), vanaf 16:30 uur ophaalmoment.
17:00 - 18:15 uur   Ophaalmoment/ontwikkelingsstimulering.