Protocollen en Beleid

Onder dit kopje vindt u allerlei protocollen en beleid die van belang zijn voor u als ouders en die wij gebruiken binnen de Villa om onze manier van werken en handelen vast te leggen.