de OUDERCOMMISSIE

Ons kinderdagverblijf heeft sinds 2005 een oudercommissie. Deze is ontstaan door de invoering Wet Kinderopvang. De leden van de oudercommissie behartigen de belangen van de kinderen en vertegenwoordigen de ouders van het kinderdagverblijf ten aanzien van kwaliteit. De oudercommissie vergadert 4x per jaar, indien nodig meer. U kunt als ouder altijd bij één van de leden terecht voor eventuele vragen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen. Dit vindt u hier.