Het brengen en halen van kinderen

De breng- en haalmomenten van kinderen zijn voor de groepen altijd druk. Om de rust binnen de groepen te bewaren, vinden wij het prettig als kinderen na 7:45 uur en ruim voor 9:00 uur gebracht worden. Wij willen onze dag om 9:00 uur starten en het is prettig als de groep dan compleet is. Natuurlijk kan het gebeuren dat een kindje later is, vanwege een bezoek aan de huisarts of het consultatiebureau. Het is prettig als ouders ons dit van tevoren laten weten.

Soms is een kindje er een halve dag. Dit kan de ochtend of de middag zijn. Kinderen kunnen tussen de middag tussen 12:45 uur en 13:00 uur opgehaald worden en tussen 13:00 uur en 13:15 uur gebracht worden. We hebben deze momenten gesplitst om de rust op de groep te bewaren.

Aan het einde van de dag kunnen de kinderen tussen 16:30 uur en 18:15 uur opgehaald worden. 

 In ons breng- en haalbeleid kunt u lezen hoe wij omgaan met de drukke breng- en haalmomenten.

In deze periode van Corona, verloopt één en ander op een andere manier. Het actuele breng- en haalbeleid leest u hier.