Ieder kinderdagverblijf is verplicht een hitteprotocol te hebben. Hierin wordt beschreven hoe wij om zullen gaan met dagen waarop de temperatuur boven de 25°C zal stijgen. 

Hoe wij dit binnen Villa Kakelbont hebben geregeld kunt u hier lezen.