PLAATSING- en wachtlijstbeleid

Indien u uw kind(eren) wil plaatsen bij Villa Kakelbont, kunt u een een aanmeldingsformulier aanvragen. Intern gaan wij kijken wanneer uw kind geplaatst kan worden. Kan dit binnen het besproken tijdbestek dan zullen wij een overeenkomst opstellen voor de opvang van uw zoon en/of dochter. De aanmelding is pas officieel op het moment dat de plaatsingsovereenkomst door u de de Villa is ondertekend. 

Wanneer er vanaf de gevraagde aanvangsdatum geen plaatsingsmogelijkheden zijn dan komt uw kind op de wachtlijst te staan. U wordt hierover geïnformeerd. Staat uw kind op de wachtlijst dan wordt u tussentijds op hoogte gehouden van de plaatsingsmogelijkheden. Op het moment dat er een plaatsingsmogelijkheid is, wordt u uitgenodigd voor een rondleiding en een intakegesprek.

Indien u uw kind toch wil plaatsen bij Villa Kakelbont ondanks de wachtlijst is, zullen wij met u bekijken of er een tussentijdse oplossing te bedenken is.  Zo kan er tijdelijk voor een andere dag gekozen worden of tijdelijk (gedeeltelijke) opvang binnen een andere groep binnen de Villa worden gerealiseerd.