PLAATSING- en wachtlijstbeleid

Indien u uw kind(eren) wil plaatsen bij Villa Kakelbont, kunt u een een aanmeldingsformulier aanvragen. Intern gaan wij kijken wanneer uw kind geplaatst kan worden. Kan dit binnen het besproken tijdbestek en conform de aangevraagde dagdelen dan zullen wij een overeenkomst opstellen voor de opvang van uw zoon en/of dochter. De aanmelding is pas officieel op het moment dat de plaatsingsovereenkomst door u en de Villa is ondertekend. 

Wanneer er vanaf de gevraagde aanvangsdatum geen plaatsingsmogelijkheden zijn dan komt uw kind op de wachtlijst te staan. U wordt hierover geïnformeerd. Staat uw kind op de wachtlijst dan wordt u tussentijds op hoogte gehouden van de plaatsingsmogelijkheden. Ondanks dat de door u gewenste dagdelen in dit geval niet beschikbaar zijn op het door u gewenste moment, nodigen wij u wel uit voor een rondleiding. U kunt zich dan een beeld vormen van hoe de Villa eruitziet. U ontmoet al wat pedagogisch medewerksters en krijgt een klein beetje een indruk van de manier waarop wij werken. In een persoonlijk gesprekje kunnen wij dan ingaan op eventuele mogelijkheden die er op het voor u gewenste moment wel zijn. Zo kunnen wij met u bekijken of er een tussentijdse oplossing te bedenken is.  Zo kan er tijdelijk voor een andere dag gekozen worden of tijdelijk (gedeeltelijke) opvang binnen een andere groep binnen de Villa worden gerealiseerd.