Buitenspeelplaats

Onze buitenruimte biedt veel gelegenheid tot spelen. Er is een speelhuisje, een tunneltje, een bruggetje, zitbankjes, draaipanelen, geluidstaven, zandbak en een gazon met kunstgras waar de kinderen heel het jaar kunnen rollebollen. Het speelterrein wordt regelmatig anders ingedeeld met de materialen, zodat de kinderen steeds weer op een andere manier leren spelen. De speelplaats wordt ook steeds aangepast aan het seizoen, denk hierbij aan zwembadjes een water- en zandtafel, etc.

Onder onze plataanboom hebben wij een boombank waarop de kinderen even kunnen bijkomen en tevens een kijkje kunnen nemen in de lachspiegel. Zo is er ook buiten altijd iets leuks te ontdekken met elkaar.

In onze bergruimte staan driewielers, loopfietsjes, fietsjes, traptractors met aanhanger en kinderwagens voor de pop. Er is genoeg ruimte waar uw kind veilig kan spelen, ontdekken en rondfietsen.

De gehele binnenplaats is afgezet met een veilig hekwerk en grenst direct aan het pand. 

Er zijn geen vaste tijden waarop gebruik gemaakt wordt van de buitenruimten. Zowel de kinderen van Pippi & Witje, Nielson als Langkous  kunnen op elk moment van de dag gebruik maken van het buitenterrein. Er kan in kleine groepjes buiten gespeeld worden, waarbij er bijvoorbeeld gekozen kan worden om met de andere kinderen een binnen activiteit te doen. Natuurlijk komt het regelmatig voor dat alle kinderen gezamenlijk buitenspelen. Er zijn dus geen vaste tijden verbonden aan het buitenspelen per groep, dit hangt nauw samen met de weersomstandigheden en de keuze van dagindeling op de groepen.

In de zomer van 2015 is er een extra hekwerk met poort aangebracht bij de Plataanboom. Op drukke dagen kunnen de pedagogisch medewerkers deze poort sluiten. Hierdoor kunnen we de veiligheid en rust (voor de allerkleinste kinderen) op de buitenspeelplaats meer waarborgen.

Er zijn geen vaste regels rondom de leeftijdscategorie van de kinderen die op hetzij de ene, of op de andere speelplaats spelen. Uitgangspunt is dat de rust en veiligheid gewaarborgd wordt.

Parkeerplaats

De parkeerplaats bevindt zich op eigen terrein naast de ingang van het kinderdagverblijf. Er is voldoende ruimte om uw kind op een veilige manier in en uit de auto naar het kinderdagverblijf te laten lopen.

Poort

In het belang van alle kinderen willen wij u dringend verzoeken de poort te allen tijde goed te sluiten! Wordt uw kindje opgehaald door derden (opa/oma etc.); 

wijs diegene dan altijd op het goed sluiten van de poort.

 

Maxi-Cosi drager

Indien uw baby nog in een Maxi-Cosi zit, maak dan zeker gebruik van onze Maxi-Cosidrager. Deze vindt u naast het pand.  Wij zijn er ons van bewust dat een Maxi-Cosi erg zwaar kan zijn. Als u uw kind(eren) komt brengen, kunt u een Maxi-Cosi drager pakken, om uw kindje vanuit de auto hier op te plaatsen. Vervolgens neemt u de Maxi-Cosi drager met hierop uw zoon of dochter mee naar de entree. Wanneer u (weer) het pand betreedt, parkeert u deze even onder de trap. u kunt vervolgens de Maxi-Cosi van de drager af halen en onder de trap plaatsen nadat u uw kind naar de groep hebt gebracht. Vervolgens neemt u de Maxi-Cosi drager weer mee naar buiten en parkeert u deze weer naast het pand.

Voor de ouders die gebruik maken van opvang in groep Langkous, kan de drager in het halletje bij de kapstok geplaatst worden. Wij willen u verzoeken uw zoon of dochter vervolgens als u  meerdere kinderen mee laat gaan in de lift, het kindje in de Maxi-Cosi te laten zitten, zodat de kinderen veilig mee naar boven kunnen worden genomen.