hEEFT U EEN KLACHT, VRAAG OF WILT U ONS EEN COMPLIMENT GEVEN?

communicatie met ouders is voor ons erg belangrijk. Het kan zijn dat u de opvang rondom uw kind graag anders zou zien, of misschien wilt u ons juist laten weten dat u erg tevreden bent over de opvang rondom uw kinderen. U kunt dit op verschillende manieren aan ons overbrengen.

Inspraak en kwaliteitsbewaking via enquêtes

In september 2016 zijn wij gestart met het toesturen van enquêtes over o.a. de tevredenheid bij ouders. De momenten van het onderzoek zijn: Enkele weken na plaatsing na 3 maanden, na overgang naar de opvolgende groep en na het afscheid bij 4 jaar. Deze enquêtes zijn een belangrijke graadmeter voor ons. Afhankelijk van de uitkomsten en de trend hierin kan het zijn dat wij ons beleid aanpassen.

Wij zijn van mening dat er altijd aan kwaliteit gewerkt kan worden. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden door middel van de nieuwsbrieven en e-mail berichten. Natuurlijk horen wij ook graag als u tevreden bent met de opvang.

Inspraak via de oudercommissie

De oudercommissie is er voor u als ouders. Zij behartigen uw belangen. Mocht u het ergens niet mee eens zijn en voelt u zich hierin niet voldoende gehoord door de directie van Villa Kakelbont, kunt u dit aangeven bij de leden van de oudercommissie. Zij kunnen dan met de directie in gesprek en eventueel bemiddelen om tot een oplossing te komen. U kunt hen bereiken via het oudercommissiecontactformulier  zoals dit staat onder het kopje contact oudercommissie.

Heeft u een klacht?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een klacht heeft over de opvang rondom uw kind(eren).

De pedagogisch medewerksters van de groep waar uw zoon en/of dochter verblijft, zijn altijd het eerste aanspreekpunt voor u als er zaken niet helemaal verlopen zoals u dat wenst rondom uw kind(eren). Mocht u er echter samen niet uitkomen, dan kunt altijd contact opnemen met de directie. Dit kan telefonisch op het algemene nummer van de Villa, maar ook per e-mail. Maria Dekkers of Chantalle Dekkers zullen u altijd persoonlijk benaderen om tot een oplossing te komen. De rechten die u heeft kunt u vinden onder protocollen en beleid, klachtenrecht.

De geschillencommissie

Indien u er met de pedagogisch medewerksters en de directie niet uitkomt al dan niet met behulp van de oudercommissie, dan is het mogelijk om de Geschillencommissie om een uitspraak te vragen. Jaarlijks zullen wij door middel van een update aan u als ouder laten weten of er klachten zijn geweest. Indien er geen klachten zijn geweest, dan ontvangen wij van de Geschillencommissie hiervoor een certificaat. Het certificaat over het voorgaande jaar vindt u hier.