Groepsamenstelling

Bij Villa Kakelbont worden de kinderen ingedeeld in drie stamgroepen Er zijn twee horizontale groepen en één verticale groep.

Baby/dreumesgroep Nielson

Groep Nielson is een babygroep voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot ongeveer 2 jaar. Het is prettig voor baby’s om binnen een groep te verblijven met kinderen van dezelfde leeftijd. Wij hebben deze keuze bewust gemaakt zodat de kinderen de aandacht en rust krijgen die ze nodig hebben. De inrichting van de speelruimte is helemaal afgestemd op de leeftijd van deze kinderen.

Peutergroep Pippi en Witje

Groep Pippi en Witje is een peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Deze groep biedt uitdagingen op alle gebieden, zowel fijne en grove motoriek, spel en speelmateriaal, spraak en sociale omgang met kinderen van dezelfde leeftijd. Het groepsgebeuren is een belangrijk onderdeel; kinderen leren gezamenlijk met elkaar activiteiten te ondernemen, zoals bewegen, dansen, buiten klimmen, klauteren, fietsen, speelgoed opruimen en ze leren te luisteren naar elkaar of naar een verhaaltje. De speelruimte is voorzien van allerlei doelgerichte materialen voor deze kinderen.

Daarnaast hebben wij extra aandacht voor peuters vanaf 3 jaar totdat ze naar school gaan. Deze groep kunnen we – indien dit wenselijk is voor een kind -  extra uitdagingen bieden. Dit doen we door op verschillende momenten basisschool gericht te werken met deze kinderen. In alle rust en met volle aandacht van de pedagogisch medewerkster kan het kind zich in eigen tempo ontwikkelen.

Langkous

Langkous is een verticale groep: kinderen van 0 tot 4 jaar zitten bij elkaar in één groep. Naast de 2 horizontale groepen, waarvoor bewust is gekozen, is ook bewust gekozen om de 3e groep een verticale groep te laten zijn. Niet ieder kind gedijt goed binnen een horizontale groep, zoals ook niet ieder kind goed gedijt binnen een verticale groep. In eerste instantie maken ouders zoveel mogelijk zelf de keuze voor de horizontale of verticale groep, hierbij wordt rekening gehouden met plaats (bij volle groepen) en doorstroommogelijkheden vanaf het 2e jaar. Het kan echter blijken dat gedurende de eerste jaren/ periode en kind al eerder dan het 2e jaar meer uitdaging nodig heeft. Langkous is dan dé groep voor deze kinderen.  Het jonge kind kan de kunst afkijken en al leren samen te spelen met de oudere kinderen. De oudere peuters voelen zich juist al heel groot als zij de jongste kinderen kunnen helpen.