GGD (Consultatie bureau)

Het kinderdagverblijf heeft een nauw samenwerkingsverband met het consultatiebureau van de GGD Hart voor Brabant, locatie Vlijmen. Mocht het nodig zijn, komt een verpleegkundige van het consultatiebureau naar de Villa om de ontwikkeling van een kind te bespreken waar wij ons zorgen over maken. Mocht er bij een kind twijfel zijn over het ontwikkelingsproces dan kan er altijd een beroep gedaan worden op de samenwerking met het consultatiebureau. Uiteraard zal dit alleen gebeuren als er toestemming is verleend door ouders.

In samenwerkingsverband tussen kinderdagverblijf, consultatiebureau en ouders kan er gekozen worden voor begeleiding of verwijzing naar een kinderarts.