Triple p

Triple P (Positief Pedagogisch Programma) Triple P is een programma dat is bedoeld ter ondersteuning van de ouders bij het opvoeden van hun kind. Het heeft als doel emotionele- en gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen.

Een aantal van onze medewerkers hebben training gehad in Triple P om zodoende ouders optimaal te kunnen begeleiden. Het doel is dat de pedagogisch medewerkers aan individuele ouders informatie kunnen geven die is toegepast op de vraag van ouders, zoals vragen over de ontwikkeling/advies van kinderen en over het hanteren van veel voorkomende gedragsproblemen die meestal samenhangen met een bepaalde fase in de ontwikkeling van kinderen. Het doel is tevens om opvoedingsinformatie breed beschikbaar te stellen en het praten over opvoeding te normaliseren, zowel binnen het kinderdagverblijf als thuis. Mocht u thuis tegen moeilijke situaties aanlopen, vraag dan eens naar Triple P-informatie bij onze medewerkers.