Triple p en pedagogische tips

Triple P (Positief Pedagogisch Programma) Triple P is een programma dat is bedoeld ter ondersteuning van de ouders bij het opvoeden van hun kind. Het heeft als doel emotionele- en gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen.

Een aantal van onze medewerkers hebben training gehad in Triple P om zodoende ouders optimaal te kunnen begeleiden. Het doel is dat de pedagogisch medewerkers aan individuele ouders informatie kunnen geven die is toegepast op de vraag van ouders, zoals vragen over de ontwikkeling/advies van kinderen en over het hanteren van veel voorkomende gedragsproblemen die meestal samenhangen met een bepaalde fase in de ontwikkeling van kinderen. Het doel is tevens om opvoedingsinformatie breed beschikbaar te stellen en het praten over opvoeding te normaliseren, zowel op het kinderdagverblijf als thuis. Mocht u thuis tegen moeilijke situaties aanlopen, vraag dan eens naar Triple P-informatie bij onze medewerkers.

Daarnaast zullen de pedagogisch medewerkers maandelijks een pedagogische tip of informatie over onze gebruiken en rituelen met u delen via het ouderportaal. U kunt hierbij denken aan: hoe gaan wij als kinderdagverblijf om met moeilijk etende kinderen? Hoe zorgen wij dat alle kinderen helpen met opruimen? Maar ook hoe vieren wij een feestje? Wij bieden deze tips per leeftijdsgroep aan. Dat wil zeggen een tip voor de kinderen van 0 tot 2 jaar en een tip voor de kinderen van 2 tot 4 jaar.