Zorg dragen voor Gezondheid,veiligheid en hygiëne 

Gedurende het jaar wordt de gezondheid, veiligheid en hygiëne gemonitord. Wij gebruiken de risicomonitor van Veiligheid.nl als rode draad tijdens onderlinge gesprekken. Wij doen al het mogelijke om kinderen maar ook medewerkers een veilige speel- en werkomgeving te bieden.

In de opvolgende kopjes hebben wij enkele punten uitgelicht. 

Binnen Villa Kakelbont is er een veiligheid- en gezondheidsbeleid. Deze wordt opgesteld aan de hand van de risicomonitor van Veiligheid.nl. Veiligheid en gezondheid is bij ons erg belangrijk. De risicomonitor is niet statisch maar veranderd mee met de veranderingen binnen de Villa. Het beleid wordt zonder grote veranderingen gedurende het jaar, jaarlijks gecontroleerd en/of bijgesteld.

Het veiligheid- en gezondheidsbeleid en overige protocollen die wij in het kader van gezondheid en veiligheid hanteren zijn opgenomen onder het kopje Beleid en protocollen (voor ouders).