een dag binnen groep Langkous

De pedagogisch medewerker opent de groep om 7:45 uur, schakelt de lampen aan zet een muziek- cd aan. Ze bereidt de groepsruimte voor op de komst van de kinderen. Deze eerste pm'er vangt de kinderen op die gebruik maken van een extra uur in de ochtend tussen 6:45 uur en 7:45 uur. Mocht er ook stagiaire aanwezig zijn in de groep dan begint de stagiaire op de afgesproken tijd in de groep. De pedagogisch medewerker verwelkomt de ouders met het kind. 

De pedagogisch medewerker vraagt hoe het gaat met het kind en of er bijzonderheden zijn. Neemt het kind over van de ouder(s) waarna afscheid wordt genomen.

De tweede pedagogisch medewerkster start om 8:00 uur of om 8:45 uur (afhankelijk van hoeveel PM'ers er die dag werken). Zij neemt waar nodig de werkzaamheden over waar de eerste medewerkster nog niet aan toe is gekomen. De eventueel derde medewerkster start om 8:45 uur.

De aanwezige kinderen krijgen een activiteit aangeboden of mogen lekker vrij spelen.

Intussen worden de tassen uitgepakt, eventueel samen met het kind. De nodige spullen worden uit de tassen gehaald: 5 luiers, slaapzak, knuffel/speen, flessen/ bekers, potjes fruit/groente alles is voorzien van naam, mist de pedagogisch medewerkster een naam op etenswaren dan schrijft ze de naam er zelf op.

Indien het tijd is dat een baby verschoond en naar bed gebracht moet worden dan wordt dit ondernomen. Indien er een baby/ dreumes toe is aan een fruit hapje voor het slapen gaan dan wordt dit opgevolgd. Bijzonderheden vanuit het ouderportaal worden overgenomen in het logboek zodat alle pedagogisch medewerkers in één oogopslag op de hoogte zijn van bepaalde gebeurtenissen. Als er een kind vers fruit eet, wordt dit aan tafel klaar gemaakt tijdens het fruit moment (+/- 1/2 stukje fruit per kind). Fruit, bakjes en kleine vorkjes, eventuele potje fruit (van thuis) met lepel, beker sap en koektrommel worden verzameld op een dienblad. De pedagogisch medewerkster neemt voor haar zelf ook wat te drinken op dit tijdstip.

Om 9.15 uur gaan de kindjes gezellig aan tafel voor het fruit. Er worden liedjes gezongen met tot slot het “dino-liedje”. Voorafgaand wordt het “Goedemorgen-lied” gezongen. Daarna peuzelen de kinderen op hun gemakje het fruit op, de pedagogisch medewerksters stimuleren de kinderen dit zelf te doen met een vorkje.

De kinderen die nog niet zelfstandig kunnen eten, worden natuurlijk geholpen. Na het fruit krijgen de kinderen 2 x een half koekje en hun eigen beker/ flesje gevuld met sap of water aangereikt. Als laatste wordt er een liedje gezongen of een verhaaltje voor gelezen.

Nadat er ongeveer 30 minuten is verstreken worden de monden en handen van de kinderen gepoetst met een vochtig washandje. De pedagogisch medewerksters ruimen de tafels af, maken deze schoon en zetten de spulletjes in de vaatwasser. De kinderen gaan even vrij spelen. Nadat alles opgeruimd en schoon is, worden de kinderen verschoond en de kleinere dreumesen gaan eventueel naar bed.  Indien een kind aan plassen op een toilet toe is (en dit durft) gaat dit kind naar het toilet.  Daarna worden de kinderen die gaan slapen naar bed gebracht. 

Tussen de tijd van 10.00 uur – 11.00 uur is er een moment om met de grotere dreumesen/peuters een activiteit te doen zoals; knutselen, buiten spelen of een uitstapje met de Kiddybus.

Op een moment dat er geen kinderen in de groep zijn, wordt de vloer gedweild. Dit kan gedaan worden als de kinderen buitenspelen, of als de kinderen tussen de middag gaan slapen en er weinig kinderen wakker zijn. Het speelgoed wordt omhoog gezet zodat de gehele vloer gedweild kan worden. Als de vloer droog is gaan alle speelgoedjes en eventueel verschoven meubilair weer op de plek waar het hoort.

Op het moment dat het rustiger is, zal een pedagogisch medewerkster 2 dienbladen voor de brood maaltijd klaar zetten. Op de dienbladen worden bordjes, bekers, snijplankje, mesjes en messen (bij elke pot/kuipje een apart mes) klaargezet/-gelegd.

Rond de klok van 11.00 uur worden de kleinere baby's wakker, krijgen een schone luier aan en is het tijd voor een flesje. Na het geven van de fles wordt er tijd vrij gemaakt voor de baby's. Even aandacht voor de kleintjes binnen de groep! Er wordt altijd rekening gehouden met de voedingstijden van een baby en de broodmaaltijd van een peuter. Mocht een baby eerder toe zijn aan een flesje dan wordt hierop ingespeeld.

Als de baby's (voor de broodmaaltijd van de peuters) het flesje op hebben, is het tijd om met de dreumes/peuters rond de klok van 11:30 uur aan tafel te gaan.

Rond de klok van 11.30 uur wordt er aan de kinderen gevraagd om de fietsen etc. te parkeren als ze buiten spelen of hun speelgoed op te ruimen. Indien ze buiten spelen wordt voor het naar binnen gaan een liedje gezongen (lied: we maken een kringetje van jongens en van meisjes) en gaan daarna voor de voordeur wachten zodat ze in kleine groepjes met de lift naar boven kunnen gaan. De kinderen worden gestimuleerd om de jassen zelf aan de kapstok te hangen en aan tafel te gaan zitten in hun eigen groep.

Vervolgens wordt gevraagd of de kinderen die zindelijk zijn, willen gaan plassen. 

Eerst wordt er gezongen (lied: knor, knor, knor) en daarna krijgt ieder kind een beker melk of water welke tussentijds opgedronken mag worden. De beker blijft bij het bordje van het kindje. Mocht het op een later moment nog wat melk of water willen, dan kan dit. De oudste peuters leren zelf het brood te besmeren met boter, waarna de medewerkster de boterham verder belegt. Kinderen hebben hier zelf de keuze in, maar er wordt altijd voor de eerste boterham gekozen voor gezond beleg. In het voedingsbeleid staat vermeld welke producten wij aanbieden. Het voedingsbeleid is terug te vinden onder het kopje Beleid en protocollen. De kinderen krijgen in deze groep maximaal 3 sneetjes brood. De allerkleinste krijgen een sneetje brood in kleine stukjes in een bakje aangeboden. Tijdens de broodmaaltijd wordt met de kinderen besproken, wie er de hele dag blijft en even een dutje gaat doen en wie er na de boterham naar huis gaat. Ook de pedagogisch medewerksters worden hierbij niet overgeslagen.  

Nadat iedereen klaar is wordt de vaatwasser ingeruimd en ook de rest wat er op het dienblad staat wordt opgeruimd. De vaatwasser wordt aangezet (Als alles erin staat), de pedagogisch medewerkster deelt aan ieder kind een washandje uit, zodat de handen en monden gepoetst kunnen worden. Deze worden na het zelf poetsen door de kinderen nog even gecontroleerd door de pedagogisch medewerkster, zodat alle kinderen weer fris en schoon zijn. 

De kinderen nemen plaats op het kleed om een boekje te lezen en ondertussen doet de pedagogisch medewerkster de tafels en stoelen af met een doekje en wordt er onder de tafel met de Swiffer de kruimels opgeveegd.

De oudste kinderen worden mee naar de verschoonruimte genomen. Eerst gaan de kindje naar het toilet of worden verschoond die naar huis gaan. De oudste kinderen die blijven en even gaan slapen worden gestimuleerd door de pedagogisch medewerksters om zelf hun eigen schoenen en de broek/ rok uit doen. De kinderen die zindelijk zijn, gaan naar het toilet en de kinderen met een luier krijgen een schone luier en mogen als ze willen even proberen naar het toilet te gaan. Na het toiletgebruik wassen de kinderen met water en zeep hun handjes wassen en drogen deze af met papieren handdoekjes. Na een schone luier worden de kinderen die gaan slapen naar bed gebracht. De overige kinderen kunnen vrij spelen. Vanaf 12.30 gaan de pedagogisch medewerksters één voor één pauzeren. 

De kinderen in bed slapen tot 14.30 a 15.00 uur. Soms kan het zijn dat kinderen wat later gaan slapen omdat ze dit thuis ook gewend zijn. Gelijktijdig krijgen de dreumesen rond 14.30 uur nog eventueel een restant van het potje fruit, of sap met een cracker, een rijstwafel of een soepstengel. Na een schone luier rond 15.00 uur gaan de dreumesen naar bed en komen de baby's en andere kindjes weer uit bed. De baby's krijgen het flesje en de andere kindjes mogen nadat ze aangekleed zijn even spelen. Om 15.45 uur gaan de kindjes die wakker zijn aan tafel voor een beker drinkyoghurt met een rijstwafel of cracker en nog een stukje groente. Er zijn ook kindjes die tussen rond 16.00 uur een groente hapje krijgen.

Tegelijkertijd worden de tassen van de kinderen ingepakt. Een rust moment wordt ingelast tussen 14:00 en 15:00 uur voor de oudste kinderen die wakker zijn. Dit betekent dat er echt even een rustige activiteit wordt gedaan of er wordt eventjes (maximaal een kwartier) televisie gekeken naar een leerzaam filmpje voor de kinderen of een filmpje dat aansluit bij wat de kinderen leuk vinden.

Een pedagogisch medewerkster blijft bij de kinderen en gaat ondertussen wat administratieve zaken doen en de andere pedagogisch medewerkster zorgt ervoor dat er opgeruimd wordt en dienbladen klaar gezet worden voor de drinkyoghurt waarbij de kinderen daarnaast ook de keuze hebben tussen een soepstengel, cracker of rijstwafel met wat groente (komkommer, tomaat of paprika).

Als de kinderen wakker zijn, worden de kinderen één voor één uit bed gehaald, aangekleed en verschoond en/of gaan naar de wc. Als alle kinderen uit bed zijn worden de hoeslakens van de bedjes gehaald waar in geslapen is. Het raam en/of het aircosysteem en de deuren worden open- of aangezet om te luchten.  

Rond 15:45 uur gaan de kinderen aan tafel. Er wordt lekker wat gedronken en gegeten en als laatste worden de handjes en mondjes gepoetst met een washandje. De tafels en stoelen worden schoongemaakt en onder de tafel wordt geveegd. De vaatwasser wordt ingeruimd en aangezet. De kinderen die moeten plassen gaan nog een keer naar de wc en de kinderen met een luier worden gecontroleerd en indien nodig verschoond.

Als het weer het toe laat nog een frisse neus halen buiten, spelen de kinderen lekker buiten; zo niet wordt er binnen in de groep of in het Eiland een activiteit gedaan. Vanaf 16.30 uur kunnen de ouders hun kinderen ophalen. Een pedagogisch medewerkster begint aan het laatste schoonmaak rondje en zorgt dat alles netjes is opgeruimd. De was wordt aangezet, de bedjes worden opgemaakt en de vaatwasser uitgeruimd. Ook de laatste administratieve zaken worden afgehandeld (logboek, berichten naar ouders, eventuele observaties etc.). Vanaf 17.15 uur gaat de eerste leidster naar huis.. Vanaf 17.15 uur gaat de eerste pedagogisch medewerkster naar huis.

Om 18.15 maakt de laatste pedagogisch medewerkster de noodverlichting en de lampen uit en zorgt dat alle deuren gesloten zijn op de bovenverdieping. De laatste 3 pedagogisch medewerksters (op iedere groep is er één medewerkster aan het einde van de dag) sluiten de deur om van de avond te gaan genieten.