ZINDELIJKHEID

Wanneer uw kind toe is aan zindelijk worden, kunt u dit melden bij de pedagogisch medewerksters. Zij zullen uw kind dan, samen met u, hierin begeleiden/stimuleren.

Zindelijk worden lukt alleen wanneer het kind zich bewust is van de bedoeling. Het is niet leeftijdsafhankelijk wanneer een kind zindelijk is. Met de zindelijkheidstraining is de samenwerking en zijn afspraken tussen pedagogisch medewerkster en u als ouder het allerbelangrijkste. Een kind kan alleen zindelijk worden als er een eenduidige lijn bij het kind aangegeven wordt en door de ouders thuis maar ook hier binnen het kinderdagverblijf wordt opgevolgd. Op deze manier kan de pedagogisch medewerkster de zindelijkheidstraining voor het kind verder ondersteunen en stimuleren binnen het kinderdagverblijf.

Onder het kopje beleid en protocollen kunt u ons zindelijkheidsprotocol vinden. Hier kunt u lezen hoe wij hiermee omgaan. Tevens staan hier tips in hoe u als ouders hier vorm aan kunt geven.

Verschoonruimte en toiletruimten 

Iedere groep heeft een eigen verschoonruimte. Deze zijn alle voorzien van een aankleedblok, voor het verschonen van een kind. Ook zijn deze ruimtes voorzien van kindertoiletten en is er gelegenheid voor het wassen van de handjes aan een laag geplaatste wastafel. Er hangt een zeep dispenser en de kinderen drogen hun handjes met papieren wegwerp handdoekjes.

Ieder kind heeft een eigen bakje voorzien van naam, zodat alle spulletjes van thuis hierin bewaard kunnen worden, zoals luiers, slaapzak, knuffeltje en eventueel een speentje.

Wanneer de kinderen naar huis gaan proberen wij ze fris en schoon mee te geven. Mocht bij het ophalen blijken dat uw kind nog een verschoning nodig heeft dan kunt u dit vragen aan de pedagogisch medewerksters. Wanneer het vanwege de ophaaldrukte niet blijkt te lukken mag u ook zelf gebruik maken van de verschoonruimte. Blijkt uw kind tijdens het brengen een verschoning nodig te hebben, geef dit dan zeker even aan. De pedagogisch medewerkster zullen dit oppakken. Mocht dit vanwege de drukte op de groep niet lukken dan vragen wij u dit zelf te doen in de verschoonruimte.