waarden en normen; het waarborgen van sfeer

Wij vinden het uiterst belangrijk dat de pedagogisch medewerksters elkaar, de ouders en de kinderen aanvoelen en respecteren. Daarbij spelen waarden en normen die je als team stelt binnen de groep een grote rol. Uiteindelijk hebben deze waarden en normen invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren spelenderwijs dat het belangrijk is om naar elkaar te luisteren als je met elkaar praat. Dat je aan tafel zit als je eet, maar ook dat je handen moet wassen na het toiletbezoek en elkaar geen pijn doet.

Wij  blijven er alles aan doen om een goede werksfeer te creëren en te behouden. De pedagogisch medewerksters gaan op een opbouwende en positieve manier met elkaar en de kinderen om, maar zij hebben ook de taak om grenzen aan te geven en deze te bewaken, zodat de ontwikkeling van het kind veilig en verantwoord verloopt. Bij groep Pippi/Witje en voor de peuters van Langkous wordt daarom een groen krukje (nadenkkrukje) gebruikt waar het kindje op gaat zitten wanneer de grens wordt overschreden. Op deze manier leert ieder kind de eigen grenzen te ontdekken.