een woord vooraf; Presentielijst; zijn alle kindjes aanwezig!?

In het verleden heeft in België een drama plaatsgevonden. Een moeder wilde op het einde van de dag haar kindje gaan ophalen op het kinderdagverblijf. Daar aangekomen bleek dat zij het kindje die dag nooit had gebracht! Het kindje overleed die dag in de auto. De moeder was die ochtend helemaal vergeten haar kindje te brengen naar het kinderdagverblijf!! Verschrikkelijk als moeder om dit mee te moeten maken. Wij willen u allen laten weten dat dit NOOIT kan gebeuren bij de Villa. De medewerkers van de Villa hebben de plicht om de presentielijst af te vinken om 9.00 uur en bij afwezigheid van een kindje de ouders te bellen rond de klok van 9.30 uur. Op deze manier sluiten wij dit drama op de Villa zeker uit!

KINDGERICHT WERKEN

Onze manier van werken is gericht op de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen. Dat betekent dat onze medewerksters kijken naar de behoefte van een kind omtrent de verzorging en het aanbieden van activiteiten. Hierna gaan wij in op enkele aspecten waar wij rekening mee houden binnen de Villa met betrekking tot de kinderen.

Baby

Uw baby wordt bij ons opgevangen in een aangepaste rustige ruimte die speciaal voor de kleintjes is ingericht. Hier heerst rust en geborgenheid en krijgen de kinderen hun slaap- en rustmomenten. Naast het verzorgende aspect is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkster een goed contact opbouwt met de baby. Op het moment dat het kind gaat kruipen en zijn wereldje wil gaan verkennen wordt hem die mogelijkheid geboden in een uiteraard veilige omgeving.

Voor de allerkleinsten hebben we een grond box gecreëerd. Hier kunnen ze rustig en in alle veiligheid op de grond spelen of omrollen. Het is heel fijn voor uw kind als u een vertrouwde knuffel meegeeft en eventueel een speentje (graag in een afgesloten bakje en zowel bakje als speentje voorzien van naam).

Elke keer wanneer het kindje gaat slapen, wordt indien dit noodzakelijk is de luier verschoond. Tussentijds wordt ook regelmatig gecontroleerd of een luierwisseling nodig is. Met het oog op het milieu zal geen overmatig gebruik plaatsvinden. Het is prettig indien u in ieder geval 5 tot 6 luiers meebrengt, zodat we in ieder geval voldoende luiers tot onze beschikking hebben. Luiers die over zijn, gaan retour in de tas.

Dreumes

De dreumesen zijn op verkenning uit. Door het samen zijn met leeftijdgenootjes leren ze de eerste beginselen van het sociale gedrag. Ze doen activiteiten in groepsverband, ze moeten af en toe op elkaar wachten en dingen met elkaar delen. Ook hier worden normen en waarden overgedragen. Kinderen leren in de basis hoe het hoort.

Peuter 

Op deze leeftijd wil een kind zich ontwikkelen op zijn eigen manier op grond van aanleg en karakter. Bij die ontwikkeling moet het kind geholpen worden door volwassenen. De pedagogisch medewerkster zorgt voor een opgewekte sfeer en een positief en sociaal klimaat waarin uw kind zich veilig kan voelen. Hierdoor komt uw kind tot spel en ontwikkeling. De pedagogisch medewerksters zijn gevoelig voor de signalen van de kinderen en reageren met respect voor hun eigenheid en zelfstandigheid. Zij stellen ook grenzen, ze structureren en leggen uit waarom bepaalde maatregelen genomen worden en waarom dingen zo zijn of gaan. Ze geven zelf het goede voorbeeld en er is een intensieve dialoog tussen de pedagogisch medewerkster en uw kind.

Uw kind krijgt de gelegenheid om zich naar eigen wens en behoefte te ontwikkelen. De ruimte is zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden actief beoefend kunnen worden. Zo is er een poppenhoek met een keukentje, er zijn blokken (groot en wat kleiner), er zijn afwisselend speelauto’s of een boot. Er zijn klauterkussens, spel- en knutselmateriaal en leesmateriaal.

In het begin van de middag gaan (op uw verzoek) een aantal peuters even slapen, de andere peuters gaan dan vrij spelen of krijgen een activiteit aangeboden. Later in de middag kijken de kinderen maximaal een kwartiertje een leerzaam filmpje in het kader van het thema om tot rust te komen.