Ontbinding en Herroeping

Indien er een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, bijvoorbeeld via internet of post, met Villa Kakelbont, heeft u recht om deze te ontbinden, zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de dag dat de overeenkomst is gesloten. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@kinderdagverblijfvillakakelbont.nl met daarin het verzoek om te ontbinden. 

U kunt hiervoor ook het formulier ontbinding en herroeping invullen en opsturen naar Kinderdagverblijf Villa Kakelbont per post of per e-mail naar info@kinderdagverblijfvillakakelbont.nl. Het formulier vindt u hier: Formulier ontbinding en herroeping