Stamgroepen

Het is van belang dat ieder kind binnen een eigen stamgroep verblijft op een vaste dag samen met een vaste pedagogisch medewerkster. Het werken met een stamgroep is een vaste basis, maar hier kan ook van afgeweken worden op een bepaald dagdeel i.v.m. minder bezette kindplaatsen. Er wordt dan een opendeuren beleid toegepast of de groepen kunnen eventueel worden samengevoegd. Hierover worden ouders vooraf geïnformeerd waarbij toestemming wordt gevraagd van ouders om zoon of dochter binnen een andere groep te laten spelen.

Stamgroepen zijn een goede basis voor de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Ieder kind krijgt drie basis pedagogisch medewerksters toegewezen. Per dag van de week is minimaal één van deze pedagogisch medewerksters werkzaam op de groep van het kind (behoudens ziekte, verlof en vakantie). Deze pedagogisch medewerksters zijn tevens het aanspreekpunt voor de ouders. Een kind maakt gedurende een week van niet meer dan twee verschillende basisruimtes gebruik, uitgezonderd bij speciale activiteiten.

De babygroep biedt ruimte voor 13 kindplaatsen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de kinderen zijn hier maximaal 4 pedagogisch medewerksters aan het werk.

De peutergroep biedt ruimte voor 16 kindplaatsen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In deze groep zijn er over het algemeen en afhankelijk van het kind aantal 2 gediplomeerde pedagogisch medewerksters aanwezig.

Groep Langkous biedt ruimte voor 16 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen is hier altijd één pedagogisch medewerkster en maximaal vier pedagogisch medewerksters aanwezig.

De kinderen kunnen bij activiteiten de stamgroepen verlaten; dan wordt de maximale omvang van de stamgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerkster van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen binnen het kinderdagverblijf. Een minder bezet dagdeel wordt op deze manier conform Beroepskracht-kind ratio opgelost.

Het verlaten van de stamgroep kan ook plaatsvinden als een kind bijna overgaat naar de opvolgende of een andere groep. Op deze manier kan een kind al even wennen. Dit wennen vindt plaats tijdens spelmomenten in de ander groep.

Groep Nielson

Groep Nielson is een babygroep voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot ± 2 jaar. Het is prettig voor baby’s om binnen een groep te verblijven met kinderen van dezelfde leeftijd. Wij hebben deze keuze bewust gemaakt, zodat baby’s en dreumesen de aandacht en rust krijgen die ze nodig hebben. Uw baby kan heerlijk vertoeven in onze verhoogde box of kan rustig schommelen in één van onze hangwiegen.

Uw dreumes wordt begeleid en gestimuleerd in een individueel spel of tijdens een gezamenlijke activiteit. Op deze manier raakt uw kind vertrouwd met een variatie aan speelgoed. De ruimte is geheel ingericht op de leeftijd van deze kinderen en is voorzien van vloerverwarming, wat heel comfortabel is voor onze “kruipertjes”. Daarnaast treft u voor de allerkleinsten een grond box aan. Achter dit lage hekje kunnen de kleintjes veilig in alle rust van alles ontdekken.

Groep Pippi & Witje

Deze groep is een combinatie dreumes/peutergroep voor kinderen in de leeftijd van ± 2 jaar tot 4 jaar. Deze groep bestaat uit twee ruimtes en biedt uitdagingen op allerlei gebieden, zowel fijne als grove motoriek, spel en speelmateriaal, spraak en sociale omgang met kinderen van dezelfde leeftijd. Het groepsgebeuren is een belangrijk onderdeel. In ruimte Pippi verblijven kinderen vanaf ± 2 jaar tot ± 3 jaar. In ruimte Witje verblijven kinderen in de leeftijd vanaf ± 3 jaar tot 4 jaar. Mocht het kind aantal niet volledig zijn per dag dan worden de kinderen samengevoegd. De kinderen spelen dan in één ruimte, dat kan zijn in ruimte Pippi of Witje.

De kinderen van ruimte Pippi leren met elkaar activiteiten ondernemen en ze leren te luisteren naar elkaar of naar een verhaaltje. Ze leren op elkaar wachten en dingen met elkaar te delen. De kinderen leren ook individueel te spelen. In alle rust kan uw kind deelnemen aan een spel of activiteit en bekend raken met verschillende materialen, wat een stimulans is voor de verdere ontwikkeling. Bij deze groep kinderen ligt het accent op het leren van een handeling op een plezierige manier, ongeacht het resultaat.

Ofwel; we leren uw kind omgaan met verf, een kwast en papier, waarbij het resultaat van hun werkje onbelangrijk is (in tegenstelling tot groep Witje; zie hieronder). De speelruimte voor deze groep kinderen is voorzien van allerlei doelgerichte materialen.

In ruimte Witje vertoeven peuters vanaf ± 3 jaar tot 4 jaar. Deze groep biedt extra uitdagingen, door in de ochtend ook basisschool gericht te werken. De kinderen leren hier om te gaan met verschillende technieken en materialen en worden op een positieve wijze gestimuleerd om deel te nemen aan zogenaamde “kringactiviteiten”. In een kringetje leert uw kind liedjes zingen, naar verhalen en elkaar te luisteren, kleuren benoemen, tellen etc. Wij leren uw kind ook individueel bezig te zijn. Ook hier leert uw kind een handeling (verven, plakken, knippen etc.), maar stimuleren wij de kinderen om ook naar het resultaat te kijken. Met andere woorden; als ze een gezichtje plakken proberen wij uw kind de ogen, neus en mond op de juiste plaats te zetten. Uiteraard mogen de kinderen zich in hun eigen tempo en fantasie ontwikkelen en als het even niet lukt, is dit geen enkel probleem.

In de namiddag worden de kinderen altijd samengevoegd. De jongere kinderen doen dan een middagslaapje en de kinderen die niet naar bed gaan kunnen dan vrij binnen of buiten spelen of ze gaan met een klein groepje wandelen. Als alle kinderen weer wakker zijn en uit bed, wordt de groep weer opgesplitst om in alle rust nog wat te eten en drinken met elkaar.

Groep Langkous

Groep Langkous is een verticale groep waarin kinderen spelen van verschillende leeftijden tussen 0 en 4 jaar.  Deze groep omvat alle facetten qua spel, spelen, leren ontdekken enz. zoals in groep Nielson en Pippi & Witje geboden worden. 

Er is een hoge en lage box voor de allerkleinste. Voor de oudere kinderen zijn er speelmaterialen aanwezig die de zintuigen van de kinderen prikkelen. 

Een groep waar de allerkleinste leren van de al wat oudere kinderen en de oudere kinderen het omgekeerd fijn vinden om de kleinere kinderen te helpen. Ze voelen zich dan erg groot.

Liften

Binnen kinderdagverblijf Villa Kakelbont zijn er 2 liften aanwezig. Eén lift (zwart) bevindt zich aan de voorzijde van het pand in de entree bij de binnenspeelruimte. Deze lift kan zowel door ouders als door medewerkers van Villa Kakelbont worden gebruikt. Het biedt extra service en gemak voor ouders en medewerkers.

De tweede lift (wit) bevindt zich aan de achterzijde van het pand. Deze lift wordt voornamelijk gebruikt bij het naar bed brengen, of uit bed halen van kinderen en het verplaatsen van voorraad en boodschappen. Tevens wordt deze lift gebruikt door de medewerkers en kinderen om in de binnenspeelruimte te gaan spelen. Deze lift is geplaatst om de dagelijkse werkzaamheden van onze medewerksters te vergemakkelijken en te verlichten.
De liften zijn plateauliften. Dat betekent dat alleen het platform waar men op staat naar boven of beneden gaat. Indien de kinderen per ongeluk met de vingers in de rand zouden komen, dan stopt de lift direct (dit is een beveiligd systeem).

Bij de zwarte lift aan de voorzijde van het pand, bevindt zich boven aan de zijde van het zwaairaam een deurstrip. Deze beveiligt net als bij de gewone deuren de scharnieren van de liftdeur. Kinderen kunnen hierdoor niet met de vingers tussen de deur komen als ze gaan zwaaien.
Wij leren de kinderen in de lift de beugel vast te houden. Dit voor de veiligheid en tevens om te zorgen dat de wanden van de lift zo netjes mogelijk blijven. Het is daarom ook niet toegestaan uw kinderen in de lift te laten eten.
Om iedereen veilig gebruik te laten maken van deze liften hebben wij een protocol opgesteld. Dit protocol is opgesteld om voor de kinderen geen verwarring te creëren. Het protocol is hier te vinden. 

kapstokken

Iedere groep heeft een eigen kapstok met hierop de afbeelding van de groep, met uitzondering van groep Langkous. Groep Nielson heeft boven de kapstok het aapje Nielson, Groep Pippi heeft de afbeelding van Pippi en groep Witje heeft het paard Witje boven de kapstok. Ouders en verzorgers kunnen de jassen van de kinderen aan de juiste kapstok hangen, dat wil zeggen aan de kapstok van de groep waar het kindje speelt.