SPELEN BINNEN KINDERDAGVERBLIJF VILLA KAKELBONT

Villa Kakelbont is opgebouwd uit 3 stamgroepen:

Groep Nielson is een horizontale groep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ca. 2 jaar.

Groep Pippi & Witje is een horizontale groep voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 2 jaar tot 4 jaar.

Groep Langkous is een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Onder het kopje Stamgroepen vertellen wij u meer over de verschillende groepen.

Stamgroep

Alle kinderen hebben één van bovenstaande groepen als stamgroep. Dat wil zeggen dat ze altijd op vaste dagen in één van deze groepen worden opgevangen. Dat wil niet zeggen dat de kinderen van verschillende groepen niet met elkaar spelen. De kinderen zien elkaar tijdens het buitenspelen, of gezamenlijke activiteiten. Soms sluiten kinderen bijvoorbeeld uit groep Langkous wat betreft de voorschoolse activiteiten aan bij de kinderen van groep Pippi & Witje.

Stamgroep Ruilen/ Extra opvang buiten de stamgroep

Indien u een extra dag of een ruildag aanvraagt, kan het zijn dat deze alleen doorgang kan hebben als uw kind(eren) in een andere groep spelen dan de eigen stamgroep. Wij zullen dit altijd met u overleggen. Indien de opvang in een andere stamgroep plaatsvindt, dan is dit altijd afhankelijk van de leeftijd. Een kind dat normaal gesproken binnen groep Pippi & Witje speelt, zal alleen geplaatst worden in Langkous. Dit geldt ook voor kinderen die vanuit Langkous in een andere groep gaan spelen. Dan is het afhankelijk van de leeftijd of zij in groep Nielson gaan spelen of in groep Pippi & Witje. Kinderen van groep Nielson zullen ook alleen in groep Langkous spelen en niet in groep Pippi & Witje.