Luizencontrole

Elk jaar na de kerst- en zomervakantie, maar ook na carnaval worden de kinderen binnen Villa Kakelbont gedurende een week gecontroleerd op luizen. Mocht er bij een kindje luizen geconstateerd worden, dan zullen direct maatregelen getroffen worden. Wij verzoeken de ouders van wie het kindje luizen heeft, het kindje direct op te halen, zodat zij met behandelen kunnen starten. Alle ouders worden die dag geïnformeerd.