Tussentijdse gesprekken

Hoewel er vaste contactmomenten en uitgebreide gespreksmomenten zijn, kan het zijn dat het noodzakelijk is tussentijds met elkaar om tafel te gaan. Dit kan verschillende redenen hebben. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een tussentijdsgesprek naar aanleiding van de ontwikkeling van uw kindje. Wij nemen hiervoor graag de tijd. Er kan een gesprek plaatsvinden op verzoek van u als ouders, maar ook vanuit de behoefte vanuit de Villa

Gesprek naar behoefte uwerzijds

Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan een uitgebreider gesprek over uw kind, kan hiervoor altijd een aanvraag gedaan worden bij eigenaresse voor een afspraak met de mentor van uw kind. Wij stellen dit zeer op prijs als u dit onderneemt, als u ook maar enigszins ergens over twijfelt. Wanneer er behoefte bestaat aan een gesprek alleen met de leiding van het kinderdagverblijf kan hiervoor uiteraard ook altijd een afspraak gemaakt worden.

Gesprek naar behoefte onzerzijds

Indien wij als kinderdagverblijf oprechte zorgen hebben over uw kind dan zullen wij hierover contact met u opnemen. Conform het nieuwe ingevoerde volgsysteem zal sprake zijn van een intensieve begeleiding en wordt gepaste actie ondernomen. Voor een deskundig oordeel verwijzen wij u altijd naar het consultatiebureau of huisarts. De Villa heeft een nauwe samenwerking met het Consultatiebureau.