Tussentijdse gesprekken

Het kan noodzakelijk zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan verschillende redenen hebben. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een tussentijdsgesprek naar aanleiding van de ontwikkeling van uw kindje. Wij nemen hiervoor graag de tijd. Er kan een gesprek plaatsvinden op verzoek van u als ouders, maar ook vanuit de behoefte vanuit de Villa

Gesprek naar behoefte uwerzijds

Wanneer u behoefte heeft aan een uitgebreider gesprek over uw kind, kan hiervoor altijd een aanvraag gedaan worden bij de mentor van uw kind. Wij stellen het zeer op prijs als u dit onderneemt, als u ook maar enigszins ergens over twijfelt. Wanneer er behoefte bestaat aan een gesprek alleen met de directie van het kinderdagverblijf kan hiervoor uiteraard ook altijd een afspraak gemaakt worden.

Gesprek naar behoefte onzerzijds

Indien wij als kinderdagverblijf oprechte zorgen hebben over uw kind dan zullen wij hierover contact met u opnemen. Conform het nieuwe ingevoerde volgsysteem zal sprake zijn van een intensieve begeleiding en wordt gepaste actie ondernomen. Voor een deskundig oordeel verwijzen wij u altijd naar de GGD (het consultatiebureau) of huisarts. De Villa heeft een nauwe samenwerking met de GGD (het Consultatiebureau).