Als het niet helemaal gaat zoals u graag wil

Wij hopen natuurlijk dat u naar volle tevredenheid uw kind(eren) naar de Villa brengt. Het kan echter voorkomen dat het even niet gaat zoals u het graag zou zien.

U heeft de mogelijkheid om dan een klacht in te dienen. Hoe u dit kunt doen, staat vermeld in het klachtenrecht voor ouders. Hoe u een klacht in kunt dienen leest u in ons interne klachten regelement. Mocht u niet voldoende gehoor krijgen vanuit de Villa over uw klacht, dan kunt u extern een klacht indienen. Deze kunt u hier lezen.