BELANGENVERENIGING

Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang (ondernemers in de kinderopvang). Deze instantie is een brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang. Deze instantie behartigt de belangen van kinderopvangbranches, voert Cao-onderhandelingen, stimuleert en ondersteunt het ondernemerschap in de branches, informeert en signaleert tendensen en volgt het nieuws op de voet.