OMGANG PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens

Binnen de groepen is er toegang tot allerlei voor de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming betreffende persoonlijke gegevens van kinderen. Dit betreft de namen, achternamen, adressen en telefoonnummers om u en andere verzorgers te bereiken. Deze gegevens worden niet uitgewisseld aan ouders. Dit gebeurt alleen in overleg met u. Vooral wanneer kinderen wat ouder worden vinden zij het soms leuk om bij elkaar te spelen. Op die momenten geven wij alleen met toestemming van u adressen en telefoonnummers door.

Foto’s

Binnen het kinderdagverblijf worden vaak foto’s gemaakt. Deze kunt u bewonderen op deze website, in het beveiligde deel. Deze foto’s mag u voor eigen gebruik kopiëren, maar deze foto’s mogen niet gedeeld worden met derden en niet op sociale media geplaatst worden. Wij gaan gaan ervan uit dat u hier zorgvuldig mee om zult gaan.

Facebook en Instagram

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont is ook actief te volgen op Facebook en Instagram. Thema’s en bijzondere gebeurtenissen zijn met foto’s en beknopte uitleg te volgen. Het is leuk te zien voor iedereen en snel te volgen wat er zoal op de Villa passeert. Op het moment dat u voor het eerst inlogt in het ouderportaal, dient u aan te geven of u akkoord gaat met het plaatsen van foto's van uw kind(eren) op sociale media, maar ook op onze website. Wij willen u meedelen dat op Facebook geen naam van het kind wordt vermeld in de tekst.

Vertrouwelijke gegevens

Vertrouwelijke gegevens van kinderen worden op een vertrouwelijke manier opgeslagen in onze archiefkast, evenals ons digitaal archief. Dit wordt slechts gedaan voor de periode waarop dit wettelijk gezien noodzakelijk is. De gegevens worden nadien vernietigd.

Privacy beleid

Om zo zorgvuldig mogelijk met de gegevens van u en uw kind(eren) om te gaan, hebben wij binnen Villa Kakelbont een privacy beleid opgesteld. Dit beleid vindt u terug in het mapje protocollen en beleid.