Inspectie bezoek

De GGD Hart voor Brabant bezoekt de Villa jaarlijks om te bekijken of ons kinderdagverblijf voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en de nieuwe wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. Er wordt jaarlijks steeds op andere aspecten geïnspecteerd, zodat uiteindelijk alles in de loop van de tijd aan de orde komt. Er wordt bijvoorbeeld bekeken welke protocollen er zijn en of deze voldoen aan de bijbehorende beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Denk hierbij aan de beroepskracht-kindratio (BKR), het vier-ogen principe, de koppeling van medewerkers in het personenregister kinderopvang, maar ook de Wet klachtrecht cliënten zorgsector komt aan de orde. Tijdens de inspectie neemt de inspecteur een kijkje binnen de groepen. De inspecteur let hierbij op de communicatie over en weer tussen de pedagogisch medewerksters en de kinderen.  De inspecties zijn altijd onaangekondigd. Villa Kakelbont ervaart deze inspecties als prettig. De inspectierapporten zijn in te zien door op onderstaande linkjes te klikken.

Rapporten inspectie

De GGD is op 1 september 2016 bij de Villa komen kijken of wij aan alle voorwaarden voldoen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hieronder vindt u het document

GGD-rapport september 2016

De GGD is op 19 januari 2016 bij de Villa komen kijken hoe wij VVE in de praktijk toepassen.
Hieronder vindt u het document. Hier moeten wij bij vermelden dat wij in 2021 VVE tijdelijk hebben gepauzeerd. 

GGD-rapport VVE januari 2016

De GGD is op 12 juli 2016 opnieuw bij de Villa komen kijken hoe wij VVE in de praktijk toepassen en of alle leidsters VVE gecertificeerd zijn.
Hieronder vindt u het document:

 

De GGD heeft op 20 juli 2017 een bezoek gebracht aan de Villa om te controleren of wij aan alle eisen voldoen die de Wet Kinderopvang aan ons stelt.

GGD-rapport juli 2017 

De GGD heeft op 14 juni 2018 Villa Kakelbont bezocht voor de jaarlijkse inspectie. Tijdens dit bezoek is er weer gekeken of wij voldoen aan de eisen volgens de nieuwe Wet IKK en Kinderopvang.

GGD-rapport juni 2018

Op donderdag 21 maart 2019 heeft de GGD de Villa weer bezocht voor de jaarlijkse inspectie. Wij voldoen weer aan alle eisen volgens de wet Kinderopvang. Het rapport kunt u door op de link te klikken lezen.

GGD-rapport maart 2019

Op maandag 27 mei 2019 heeft de GGD Villa Kakelbont bezocht om de nieuwe groep te inspecteren en te bekijken of de ruimte en de omliggende ruimten (slaapkamers en buitenterrein) voldoen aan de eisen zoals gesteld door de Wet Kinderopvang.

Het rapport kunt u hier inzien

Op donderdag 24 september heeft de GGD haar jaarlijkse inspectie weer uitgevoerd binnen Villa Kakelbont. Het rapport kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken.

GGD-rapport september 2020

Op 12 mei 2022 heeft de GGD-inspecteur de Villa bezocht voor de jaarlijkse inspectie. Het rapport is opgesteld op 7 juni. U kunt dit hier vinden:

Rapport 7 juni 2022

Op 7 juni 2022 heeft de GGD de Villa bezocht voor een inspectie in verband met de registratie van de houder, hierin heeft een wijziging plaatsgevonden. Het rapport kunt u hier lezen. 

Rapport 13 juni 2022

Op 30 januari 2023 heeft de inspecteur van de GGD de Villa bezocht voor een jaarlijkse inspectie. Het rapport kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Rapport bezoek 30 januari 2023