Ons bedrijfsnoodplan en ehbo

Villa Kakelbont heeft een bedrijfsnoodplan en in iedere ruimte hangt een plattegrond. Er is altijd één pedagogisch medewerkster aanwezig die in het bezit is van een BHV-diploma. Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma Eerste Hulp aan kinderen en baby's. Eenmaal per jaar wordt het ontruimingsplan geoefend met de pedagogisch medewerksters, stagiaires en de kinderen. Er wordt van elke oefening een verslag gemaakt. 

Bedrijfshulpverlening

Binnen Villa Kakelbont zijn gediplomeerde BHV’ers en EHBO’ers aanwezig. Op iedere dag van de week dat de Villa open is, is er één of zijn er meerdere BHV’ers aanwezig. Mochten er zich ongelukjes voor doen dan zullen zij andere pedagogisch medewerkers aansturen in het verantwoord omgaan met de verwonding of de kleine ongelukjes.

Bij ernstige verwonding bellen we 112 of de huisarts.

hygiëne en uiterlijke verzorging

De hygiëne is heel erg belangrijk binnen een kinderdagverblijf. Op ons kinderdagverblijf is een dagelijks schoonmaakschema opgesteld. Het team is verantwoordelijk voor het dagelijks uitvoeren van dit schema. De wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden ook voor het grootste deel door onze interieurverzorgster verricht. De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden door het team verricht. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit het landelijke hygiëneprotocol.

Wij vinden het prettig dat de kinderen in de ochtend verzorgd binnen komen. Daarnaast zullen wij er zorg voor dragen dat uw kind de gehele dag een optimale verzorging krijgt. Wij streven ernaar dat uw kind op het einde van de dag weer schoon en fris mee naar huis gaat.