De persoonlijke ontwikkeling van uw kind

 

Jaarlijkse observatie momenten; de ontwikkeling van uw kind

Jaarlijks worden de kinderen die Villa Kakelbont spelen worden naast de dagelijkse monitoring ook jaarlijks geobserveerd aan de hand van observatielijsten. Deze observatielijsten samen vormen het kindvolgsysteem. Ons kindsysteem (alle administratieve zaken rondom uw kind(eren) is hierin verwerkt en opgeslagen) biedt ons de mogelijkheid gebruik te maken van observatielijsten om uw kind in de ontwikkeling te kunnen volgen. Deze worden jaarlijks (rond iedere verjaardag van uw kind) digitaal ingevuld en met u gedeeld. Hierdoor krijgt uw zicht op hoe u kind zich ontwikkelt binnen de Villa. 

Observatie kind rond de 1e, 2e, 3e en 4e verjaardag.

Als uw kind de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt zal er een uitgebreide observatie plaatsvinden. Er wordt een lijst ingevuld door de mentor in samenspraak met de collega's uit de groep. Deze observatie wordt schriftelijk vastgelegd en met u gedeeld. De mentor of haar collega zal u laten weten dat de observatie is gemaakt en met u is gedeeld in het ouderportaal. U kunt deze vervolgens inzien door via de website van het ouderportaal op de foto van uw kind te klikken en dan in het menu te kiezen voor "kindvolgsysteem". De observatie die met u is gedeeld kunt u vervolgens downloaden en inzien. Neemt u deze lijst rustig door. Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de mentor van uw zoon en/of dochter. Dit kan via het portaal, maar er kan ook een belafspraak worden gepland om uw vragen te beantwoorden. 

Als er vanaf de plaatsing van uw zoon en/of dochter bijzonderheden voordoen op gebied van ontwikkeling nemen wij contact met u op.

Overgang van Nielson naar PIppi en Witje bij leeftijd van 2 jaar

Voor u en uw zoon en/of dochter kan de overplaatsing een hele gebeurtenis zijn. Uw zoon en/of dochter speelt nog in de vertrouwde groep en is "de grootste" van de groep. In de opvolgende peutergroep is hij/zij weer de kleinste van de groep.  Dit is een hele overgang en kan een behoorlijke impact hebben op uw kind. De mentor en de vaste pedagogisch medewerksters hebben de kennis om een inschatting te maken of een kindje toe is om over te gaan, of dat het beter is om nog even te wachten. Indien het beter is om nog even te wachten, dan zullen wij contact met u opnemen. Voordat een kindje overgaat naar Pippi en Witje, zal het al een enkele keer met de vaste pedagogisch medewerkster van groep Nielson in groep Pippi en Witje gaan kijken. Hierdoor kan het al een beetje ervaren hoe het in de nieuwe groep gaat. 

Uitgebreide informatie over de overgang van groep Nielson naar groep Pippi en Witje ontvangt u per mail.

Observatie rond de leeftijd van 4 jaar (Pippi en Witje/ Langkous)

Ongeveer 1 á 2 maanden voor de laatste bezoekdag (bij 4 jarige leeftijd) van uw zoon en/of dochter van de Villa vindt er wederom een observatie plaats en wordt de overdracht naar de basisschool ingevuld. 

De observatie is in het verlengde van het volgen van de ontwikkeling van uw kind in ons kindvolgsysteem en delen wij met in principe alleen met u, tenzij er op enig moment aanleiding is om het ook met andere organisaties te delen, maar dit zal nooit zonder uw toestemming gebeuren. 

Naast de observatie wordt ook de overdracht naar de basisschool ingevuld. Vanuit de gemeente Heusden is er een formulier ontwikkeld waar alle kinderdagverblijven binnen de gemeente gebruik van maken om uw kind over te dragen naar de basisschool. Binnen het kindsysteem is dit formulier opgenomen, zodat wij alle informatie met u via één kanaal kunnen delen.

Als deze overdracht is ingevuld door de mentor, zal zij deze met u delen op dezelfde wijze als de observaties met u worden gedeeld. Echter is deze overdracht te vinden in het kindvolgsysteem onder "algemene formulieren". U kunt op dit formulier nog geen toestemming verlenen om dit te mogen delen met de basisschool. Per mail zult u hiervoor een apart formulier ontvangen dat u digitaal in kunt vullen en kunt ondertekenen. Pas op het moment dat wij uw schriftelijke toestemming hebben, zullen wij de informatie met de school die u heeft gekozen voor uw kind delen. 

Toeleven naar de laatste Villa-dag

Met uw zoon en/of dochter leven wij toe naar zijn of haar laatste bezoekdag bij de Villa. Er wordt een aftelkalender gemaakt waarop uw zoon en/of dochter op iedere bezoekdag een sticker mag plakken. Deze kalender wordt 2 weken voor de laatste bezoekdag opgehangen. Op die manier leven uw zoon en/of dochter en zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes binnen de groep toe naar deze laatste Villa-dag.