Het ouderportaal

Binnen Villa Kakelbont maken wij gebruik van een ouderportaal. Dit bestaat uit een app en een websitepagina. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het online ouderportaal meer mogelijkheden biedt dan de app. 

Via het ouderportaal houden de pm'ers van de groep u op de hoogte over de dagelijkse gang van zaken maar ook over de bijzonderheden met betrekking tot uw zoon of dochter. 

U kunt als ouder zelf ook in dit ouderportaal gegevens wijzigen en een berichtje sturen naar de groep van uw kind(eren). 

In het belang van uw kind blijven wij graag op de hoogte van de thuissituatie waar de pedagogisch medewerkster rekening mee kan houden. Als voorbeeld noemen wij; kleine ongemakken (verkoudheid, schrale billen), het eerste stapje, nieuws rond de zindelijkheid, de komst van een broertje of zusje, een prik van het consultatiebureau, wensen met betrekking tot de voeding etc. Op deze manier kunnen wij als verlengstuk van de thuissituatie uw kind beter begeleiden en mogelijk inspelen op bepaalde gebeurtenissen. Uiteraard is er altijd sprake van een wisselwerking; schrijft u de gebeurtenissen in het portaal voor de groep dan kunnen de pm'ers hier weer op reageren.

Binnen het ouderportaal wordt ook de jaarlijkse observatie (rond de verjaardag van uw kind) met u gedeeld. 

Uitleg met betrekking tot het portaal online en via de app ontvangt u na de intake. De uitleg is ook terug te vinden onder het kopje protocollen of door hier te klikken.

Er wordt bij het inloggen gevraagd om een pincode. Dit is 1020.

Klik op de button van kidsadmin om de link te openen