Visitebezoek

Villa Kakelbont neemt ongeveer een maand voor de plaatsing van uw kind contact met u op. Er wordt een afspraak gepland voor een visitebezoek één of twee weken voor de plaatsing van uw kind. Deze afspraak wordt gepland op een dag dat de aangewezen mentor van uw zoon of dochter aanwezig is. Na het bepalen van een geschikte datum ontvangt u een bevestigingsmail met de datum en het tijdstip van het visitebezoek en daaraan toegevoegd het plaatsingsformulier.

Het plaatsingsformulier is een uitgebreid formulier waarop wij allerlei gegevens vragen over u, uw gezin en de het slaap- en eetgedrag van uw kindje, maar ook overige informatie komt aan bod, zoals opa's en oma's, de bevalling en andere zaken die voor ons van belang kunnen zijn in de verzorging van uw kind(eren) en in contact met u. Als u het plaatsingsformulier heeft ingevuld, kunt u dit per mail weer naar ons terugsturen. De mentor van uw kind zal deze gegevens verwerken in het kindsysteem en delen met haar collega's. Eventuele vragen worden genoteerd om aan u te stellen tijdens het visitebezoek. 

Het visitebezoek en de kennismaking met de mentor van uw kind is zeker ook bedoeld om een start te maken in het opbouwen van de vertrouwensrelatie tussen u en de mentor, maar ook met de andere pedagogisch medewerksters.