een dag binnen groep Pippi & Witje

De 1e pedagogisch medewerkster begint tussen 6.45 en 7.45 uur doet de noodverlichting, lampen, muziek aan en ruimt de vaatwasser uit (indien dit de voorgaande avond niet meer is gelukt).  Zij zet binnen de groep gezellige speeltjes op de tafel. Deze eerste pm'er vangt de kinderen op die gebruik maken van een extra uur in de ochtend tussen 6:45 uur en 7:45 uur. De eerste pedagogisch medewerkster zorgt dat de ouders en hun kinderen verwelkomd worden. De kinderen mogen vrij spelen. In de ochtend kunnen de ouders hun kinderen tussen 7.45 uur en 9.00 uur brengen (bij reguliere opvang).

De 2e pedagogisch medewerkster start om 8.45 uur en gaat verder met de werkzaamheden van de eerst gestarte pedagogisch medewerkster. De dienbladen met daarop de bekers, bakjes en vorkjes voor het fruit worden klaar gemaakt. Hier wordt later ook het fruit bijgelegd, zodat dit aan tafel met de kinderen kan worden gesneden.  Deze 2e pm'er zal de tassen uitpakken; 4 luiers, speen/knuffel en eventuele pyjama's of nachthemdjes of slaapzak. Daarnaast zal zij de bedjes opmaken, als dit de voorgaande avond niet is gelukt, zodat alle kinderen in een lekker schoon en fris bed kunnen slapen. Eventuele stagiaires beginnen om 8.30 uur.

De berichten in het ouderportaal worden indien nodig beantwoord. Als er bijzonderheden staan in het portaal die van belang zijn voor alle medewerkers worden deze overgenomen in het logboek, zodat elke pedagogisch medewerkster hiervan op de hoogte is. 

 Rond de klok van 9.00 uur, als we binnen starten, gaat een pedagogisch medewerkster als eerste de entreedeur op slot doen, waarbij de sleutel in het slot blijft. Er is tijd voor vrij spel of een kleine (VVE) activiteit aan tafel. De oudere kinderen die al zindelijk zijn gaan alvast plassen. Om 9.30 gaan alle kinderen aan tafel. We zingen dan eerst het “Goedemorgen” liedje met de kinderen en tevens wordt de presentielijst gecontroleerd. De kinderen leren zo elkaars naam kennen en weten op den duur welke kinderen er met hun meespelen op die dag van de week. Zo weten alle kinderen of er een kindje niet is vanwege ziekte of vakantie of een keertje extra komt spelen. Daarna wordt het “hulpje van de dag” gekozen. Deze mag altijd naast de pedagogisch medewerkster zitten.

Er worden liedjes gezongen en als laatste wordt het “Dino” lied gezongen en wordt er fruit gegeten. De pedagogisch medewerkster snijdt aan tafel het fruit en verdeelt dit in de bakjes. Elk kindje krijgt een bakje fruit met vorkje. Als het fruit op is worden de bekers sap of water uitgedeeld. Het hulpje van de dag mag de koekjes uitdelen.

Na het poetsen van de monden zal een pedagogisch medewerkster enkele kindjes mee nemen om te plassen en voor een schone luier. De andere pedagogisch medewerkster zal de vaatwasser inruimen en de stoeltjes en tafel afdoen met een doekje, als het nodig is zal onder de tafel met de Swiffer de nodige kruimels opgeveegd worden.

Als het weer het toelaat, gaan de kinderen lekker naar buiten. De pedagogisch medewerkster zal de kinderen stimuleren de eigen jas te pakken en zelf ook de jas aan te doen. De pedagogisch medewerkster zal, als het echt niet lukt, het kindje natuurlijk assisteren. Er wordt gewacht met naar buiten gaan totdat alle kindjes klaar zijn. Ze vormen dan een mooie trein en gaan zo naar buiten. De kinderen verzamelen zich buiten bij de poort die de 2 speelplaatsen verdeeld, naast het schuurtje. De pedagogisch medewerkster krijgt zo alle ruimte om 1 voor 1 de fietsen, tractors, step en poppenwagens buiten te zetten om mee te spelen. Ieder kindje kan iets kiezen waar hij/zij mee wil spelen. Als er meer kindjes zijn die kiezen voor dezelfde fiets of poppenwagen wordt er geleerd om dit te vragen aan het andere kind/ met elkaar te overleggen of om er samen mee te gaan spelen. Mocht dit overleg niet lukken dan zal het kindje eventjes hierop moeten wachten tot het desbetreffende fietsje (of ander speelgoed) vrij is. De pedagogisch medewerkster houdt hier dan toezicht op. 

Op een moment dat er geen kinderen in de groep zijn, wordt de vloer gedweild. Dit kan gedaan worden als de kinderen buitenspelen, of als de kinderen tussen de middag gaan slapen en er weinig kinderen wakker zijn. Deze kunnen dan afwisselend in de 2 ruimtes spelen. Alle stoeltjes en overige speelgoed wordt omhoog gezet zodat de gehele vloer gedweild kan worden. Als de vloer droog is gaan alle speelgoedjes en stoelen omlaag.

Tijdens het spel na het fruit eten zal een pedagogisch medewerkster 2 dienbladen voor de brood maaltijd klaar zetten. Op de dienbladen worden bordjes, bekers, snijplankje, mesjes en messen (bij elke pot/kuipje een apart mes).

Rond de klok van 11.30 uur wordt er aan de kinderen gevraagd om de fietsen etc. te parkeren. Voor het naar binnen gaan zingen de kinderen in een kring een lied (lied: we maken een kringetje van jongens en van meisjes) en gaan daarna voor de voordeur wachten voordat we gezamenlijk naar binnen gaan. De kinderen worden gestimuleerd om de jassen zelf aan de kapstok te hangen en aan tafel te gaan zitten in hun eigen groep.

Vervolgens wordt gevraagd of de kinderen die zindelijk zijn, willen gaan plassen. 

Eerst wordt er gezongen (lied: knor, knor, knor) en daarna krijgt ieder kind een beker melk of water welke tussentijds opgedronken mag worden. De beker blijft bij het bordje van het kindje. Mocht het op een later moment nog wat melk of water willen, dan kan dit. De oudste peuters leren zelf het brood te besmeren met boter, waarna de medewerkster de boterham verder belegt. Kinderen hebben hier zelf de keuze in, maar er wordt altijd voor de eerste boterham gekozen voor gezond beleg. In het voedingsbeleid staat vermeld welke producten wij aanbieden. Het voedingsbeleid is terug te vinden onder het kopje Beleid en protocollen. De kinderen krijgen in deze groep maximaal 3 sneetjes brood. Tijdens de broodmaaltijd wordt met de kinderen besproken, wie er de hele dag blijft en even een dutje gaat doen en wie er na de boterham naar huis gaat. Ook de pedagogisch medewerksters worden hierbij niet overgeslagen.  

Nadat iedereen klaar is wordt de vaatwasser ingeruimd en ook de rest wat er op het dienblad staat wordt opgeruimd. De vaatwasser wordt aangezet (Als alles erin staat), de pedagogisch medewerkster deelt aan ieder kind een washandje uit, zodat de handen en monden gepoetst kunnen worden. Deze worden na het zelf poetsen door de kinderen nog even gecontroleerd door de pedagogisch medewerkster, zodat alle kinderen weer fris en schoon zijn. 

De kinderen nemen plaats op het kleed om een boekje te lezen en ondertussen doet de pedagogisch medewerkster de tafels en stoelen af met een doekje en wordt er onder de tafel met de Swiffer de kruimels opgeveegd.

De kinderen worden mee naar de badkamer genomen. Eerst gaan de kindje naar het toilet of worden verschoond die naar huis gaan. De kindjes die blijven en even gaan slapen worden gestimuleerd door de pedagogisch medewerksters om zelf hun eigen schoenen en de broek/ rok uit doen. De kindjes die zindelijk zijn, gaan naar het toilet en de kinderen met een luier krijgen een schone luier en mogen als ze willen even proberen naar het toilet te gaan. Na het toiletgebruik wassen de kinderen met water en zeep hun handjes wassen en drogen deze af met papieren handdoekjes. Na een schone luier gaan de kinderen die gaan slapen, samen naar boven om een dutje te gaan doen. De kinderen worden met de lift in kleine groepjes naar bed gebracht (maximaal 3 peuters en 1 PM'er mogen in de lift). Het is fijn om niet voor ieder kind afzonderlijk met de trap steeds naar boven te hoeven gaan om hem of haar in of uit bed te halen. De overige kinderen kunnen vrij spelen. Vanaf 12.30 gaan de leidsters één voor één pauzeren. 

De kinderen in bed slapen tot 14.30 a 15.00 uur. Soms kan het zijn dat kinderen wat later gaan slapen omdat ze dit thuis ook gewend zijn. Als de kinderen wakker zijn, worden de kinderen uit bed gehaald. De kinderen kunnen net als met het naar bed brengen met maximaal 3 kinderen tegelijk in de lift met een PM'er naar beneden. Ze worden aangekleed en verschoond en/of gaan naar de wc. Als alle kinderen uit bed zijn worden de hoeslakens van de bedjes gehaald waar in geslapen is. De ramen worden open gezet om te luchten en de was mee naar beneden genomen. De wasmachine wordt aangezet.

Tegelijkertijd worden de tassen van de kinderen ingepakt. Een rust moment wordt ingelast tussen 14:00 en 15:00 uur voor de kinderen die wakker zijn. Dit betekent dat er echt even een rustige activiteit wordt gedaan of er wordt eventjes (maximaal een half uur) televisie gekeken naar een leerzaam filmpje voor de kinderen of een filmpje dat aansluit bij wat de kinderen leuk vinden.

Een pedagogisch medewerkster blijft bij de kinderen en gaat ondertussen wat administratieve zaken doen en de andere pedagogisch medewerkster zorgt ervoor dat er opgeruimd wordt en dienbladen klaar gezet worden voor de drinkyoghurt waarbij de kinderen daarnaast ook de keuze hebben tussen een soepstengel, cracker of een rijstwafel. 

Rond 15:45 uur gaan de kinderen aan tafel. Er wordt lekker wat gedronken en gegeten en als laatste worden de handjes en mondjes gepoetst met een washandje. De tafels en stoelen worden schoongemaakt en onder de tafel wordt geveegd. De vaatwasser wordt ingeruimd en aangezet. De kinderen die moeten plassen gaan nog een keer naar de wc en de kinderen met een luier worden gecontroleerd en indien nodig verschoond. Als het weer het toe laat nog een frisse neus halen buiten, spelen de kinderen lekker buiten; zo niet wordt er binnen in de groep of in het Eiland een activiteit aangeboden. Vanaf 16.30 uur kunnen de ouders hun kinderen ophalen. Een pedagogisch medewerkster begint aan het laatste schoonmaak rondje en zorgt dat alles netjes is opgeruimd. De was wordt aangezet, de bedjes worden opgemaakt en de vaatwasser uitgeruimd. Ook de laatste administratieve zaken worden afgehandeld (logboek, berichten naar ouders, eventuele observaties etc.). Vanaf 17.15 uur gaat de eerste pedagogisch medewerkster naar huis. 

Om 18.15 doet de laatste pedagogisch medewerkster de noodverlichting en de lampen uit. Op de bovenverdieping worden ook de ramen en deuren dicht gedaan en de lüfting open gezet. De deur gaat op slot. Fijne avond!