Van PEDAGOGISCH beleidsplan naar pedagogisch WERKPLAN

Het kinderdagverblijf heeft een pedagogisch beleidsplan waarin onze visie en werkwijze wordt omschreven. Hieruit hebben wij een werkplan opgesteld. Dit is een praktische leidraad bij het bewaken van onze kwaliteit. In het werkplan wordt uitgewerkt hoe wij met alle praktische zaken die tijdens de dagelijkse werkzaamheden voor kunnen komen.

Het pedagogisch beleidsplan is de rode draad voor onze pedagogisch medewerksters en moet werkbaar zijn; een plan kan er namelijk heel mooi uit zien, maar als er niet mee gewerkt wordt is het nutteloos. Een plan moet gedragen, ontwikkeld en bijgesteld worden door het team. Het plan is nooit af en wordt dan ook regelmatig met elkaar besproken en vervolgens indien nodig geüpdatet.

Met elkaar zijn alle pedagogisch medewerksters die op een dag werkzaam zijn binnen de groep verantwoordelijk voor alle dagelijkse gebeurtenissen binnen de groep. Met elkaar worden dagelijks alle activiteiten die gepland staan vormgegeven. Communicatie vormt hierbij de sleutelrol; communicatie tussen de medewerksters die op de dag samenwerken, maar ook communicatie tussen de groepen en naar de medewerksters die de opvolgende dagen werken. Het logboek is daarom van groot belang.

In het logboek binnen de groepsapp (gekoppeld aan het planningssysteem) worden alle zaken die van belang zijn voor elkaar genoteerd. Ook wordt er een notitiesysteem gebruikt voor notities die voor alle groepen van belang zijn. Daarnaast is dit een manier van overdracht van alle belangrijke zaken tussen de groepen onderling en kantoor. Dit systeem is ook door alle groepen en vanuit kantoor te gebruiken en in te zien. Op die manier is iedereen altijd op de hoogte is van alles wat er speelt binnen de Villa.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan boodschappen die gehaald/ besteld moeten worden in het kader van thema’s, de aanschaf van materialen en knutselspullen, maar ook nieuwtjes zoals zwangere ouders.
De lijnen binnen de Villa zijn kort, hierdoor kan informatie snel worden overgebracht.

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u vinden onder het kopje Beleid en protocollen voor ouders.