Mondelinge overdracht tijdens het brengen en halen

Tijdens de breng- en haalmomenten wisselen wij samen met de ouders informatie uit.  Op dit drukke tijdstip is het meestal vluchtig en informeel, maar vaak voldoende om de vinger aan de pols te houden over het reilen en zeilen bij ons. Wij horen graag van u wat van belang is om een kind beter te begrijpen om het zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld hoe het weekeind of de vakantie is verlopen en of er bijzonderheden zijn.
Op onze beurt informeren wij u bij het ophalen van uw kind hoe de dag binnen het kinderverblijf globaal is verlopen. 
Wij vragen u echter niet té lang te blijven, omdat er dan vaak onrust ontstaat bij de kinderen en de pedagogisch medewerksters graag op schema blijven binnen het dagritme. Zijn er zaken die meer uitleg nodig hebben, maak dan gebruik van het ouderportaal. Hier kunt u uitgebreid beschrijven wat er speelt. Onze medewerksters zullen hierop reageren, zeker als hetgeen wordt beschreven om een reactie vraagt. 

Om alles rustig te laten verlopen, hangen de kindjes binnen de Villa altijd eerst bij binnenkomst de jas aan de kapstok en dan wordt (mocht er een ouder kind op de Villa zijn) deze eerst naar Pippi & Witje gebracht. Bij het ophalen wordt van de pedagogisch medewerksters verwacht een kort verslag van de dag te geven en eventuele bijzonderheden worden daarnaast via het ouderportaal naar u gecommuniceerd.

Wij vragen ook om op het einde van de dag niet té lang binnen de groep te blijven voor uw kind. Als een ouder aangeeft en tegen het kind zegt, “we gaan naar huis”! Gelieve uw eigen opdracht dan ook op te volgen.

Als ouders hun kind niet zelf komen halen, dienen ze dit van te voren te laten weten. Uit veiligheidsoverwegingen geven wij kinderen niet zonder toestemming van de ouders mee aan een derde.