Ons ouderportaal

Wij maken gebruik van het planningssysteem kids@min. Hierin bestaat ook de mogelijkheid om als ouders met de medewerksters op de groepen te communiceren en omgekeerd.

De mogelijkheden en hoe u toegang krijgt tot ons ouderportaal leest u hier.

Er is door de beheerder van kids@min ook een handleiding opgesteld. Deze vindt u op onze website onder het kopje protocollen. "Handleiding ouderportaal en app".  Het is echter wel belangrijk hierbij te vermelden, dat wij niet van alle mogelijkheden die het systeem biedt, gebruik maken.

Klik op de button van kidsadmin om de link te openen 

De pincode welke u dient te gebruiken is: 1020