Groepsamenstelling

Bij Villa Kakelbont worden de kinderen ingedeeld in drie groepen, twee horizontale groepen en één verticale groep.

Baby/dreumesgroep Nielson

Groep Nielson is een babygroep voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot ongeveer 2 jaar. Het is prettig voor baby’s om binnen een groep te verblijven met kinderen van dezelfde leeftijd. Wij hebben deze keuze bewust gemaakt zodat de kinderen de aandacht en rust krijgen die ze nodig hebben. De inrichting van de speelruimte is helemaal afgestemd op de leeftijd van deze kinderen.

Peutergroep Pippi en Witje

Groep Pippi en Witje is een peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Deze groep biedt uitdagingen op alle gebieden, zowel fijne en grove motoriek, spel en speelmateriaal, spraak en sociale omgang met kinderen van dezelfde leeftijd. Het groepsgebeuren is een belangrijk onderdeel; kinderen leren gezamenlijk met elkaar activiteiten te ondernemen, zoals bewegen, dansen, buiten klimmen, klauteren, fietsen, speelgoed opruimen en ze leren te luisteren naar elkaar of naar een verhaaltje. De speelruimte is voorzien van allerlei doelgerichte materialen voor deze kinderen.

Daarnaast hebben wij extra aandacht voor peuters vanaf 3 totdat ze naar school gaan. Deze groep kunnen we – indien het kind dat wenst- extra uitdagingen bieden. Dit doen we door in de ochtend basisschool gericht (VVE) te werken met deze kinderen. In alle rust en met volle aandacht van de leidster kan het kind zich heerlijk in eigen tempo ontwikkelen.

Langkous

Langkous is een verticale groep: kinderen van 0 tot 4 jaar zitten bij elkaar in één groep. Zo kan een jonger kind de kunst afkijken bij een oudere peuter, die zich op zijn beurt daardoor juist groot voelt.