handleiding ouderporaal en -app 

De ontwikkelaar van ons kindsysteem heeft een handleiding geschreven voor u als ouders om te werken met het ouderportaal en de -app. 

Deze kunt u hier vinden.